MantelzorgNL vraagt aandacht voor stapeling zorgkosten

  • Gepubliceerd: 28 september 2017

Vorige week sprak de Tweede Kamer in een debat over de zorgkosten. MantelzorgNL en een aantal andere patiënten- en gehandicaptenorganisaties hadden daarvoor een gezamenlijke brief ingediend. Daarin riepen zij de Tweede Kamerleden op om een maximum bedrag in te stellen voor de eigen zorgbijdragen en daarbij uit te gaan van een bedrag dat mensen kunnen opbrengen. De standpunten uit de brief zijn tijdens het debat niet aan de orde gekomen. Wel besloten de Eerste en Tweede Kamer op 26 september dat het eigen risico in 2018 gelijk blijft.

Stapeling zorgkosten

Naast het eigen risico en de zorgpremie betalen chronisch zieken en mensen met een beperking forse eigen bijdragen voor medicijnen, hulpmiddelen, Wmo en Wlz, en kosten voor niet verzekerde zorg zoals de fysiotherapeut en de tandarts. Daarnaast vallen andere leefkosten, zoals bijvoorbeeld voor aangepaste kleding en dagelijkse hulpmiddelen dikwijls ook hoger uit. In de praktijk zien we dat ook (inwonende) mantelzorgers en gezinsleden de dupe zijn van de stapeling van zorgkosten.

Brief aan Tweede Kamerleden

Patiëntenfederatie Nederland, MantelzorgNL, MIND/Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Per Saldo en Ieder(in) stellen onder meer de volgende verbeteringen voor aan de Tweede Kamer:

  • Maximeer het totaal aan eigen betalingen voor zorgkosten en ga hierbij uit van het besteedbaar inkomen van mensen.
  • Verbeter de informatie over eigen betalingen en zorg dat dit eenduidig en herkenbaar beschikbaar is.
  • Verlaag het eigen risico in de Zorgverzekeringswet en de eigen bijdrage gemeentelijke zorg en langdurige zorg.

Positief

MantelzorgNL vindt het positief dat de kosten van het eigen risico in de Zorgverzekeringswet gelijk is gebleven in plaats van gestegen. Maar blijft zich hard maken voor een verlaging van zorgkosten voor mensen die door hoge zorgkosten in financiële problemen komen.

Meer informatie