MantelzorgNL werkt aan een oplossing voor mantelzorger die het niet meer redt

  • Gepubliceerd: 6 april 2020

MantelzorgNL werkt samen met het ministerie van VWS en de VNG aan een oplossing voor mantelzorgers in de thuissituatie die het door het wegvallen van de thuiszorg, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning, niet meer redden. 

De Zorgladder Mantelzorg brengt de ernst van de situatie in beeld én wie er verantwoordelijk is voor hulp. De Zorgladder wordt aanstaande vrijdag of volgende week dinsdag uitgezet.

Door het coronavirus komt er meer zorg op het bordje van de mantelzorger terecht. De thuiszorg belt af, de dagbesteding is gesloten en ook de huishoudelijke hulp komt niet meer. 

Het is echter niet zo dat deze zorg dan ook niet meer nodig is. Het kan daarom voor mantelzorgers in deze tijd fysiek en mentaal erg belastend zijn. En daarmee wordt het risico vergroot dat mantelzorgers in kwetsbare of crisissituaties terecht komen. 

Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers er niet aan onderdoor gaan heeft MantelzorgNL het initiatief genomen om samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Zorgladder Mantelzorg op te stellen. 

Richtlijn met Zorgladder Mantelzorg

De vijftraps zorgladder brengt de ernst van de situatie in beeld én wie verantwoordelijk is voor hulp. Vanaf de laagste tree waarop de mantelzorger het met extra inzet door zijn netwerk redt, naar de hoogste treden waarop steeds meer ondersteuning noodzakelijk is: 

1. Mantelzorg en het eigen netwerk. Het start ermee dat mantelzorgers meer dan anders een beroep doen op hun eigen netwerk. MantelzorgNL helpt mantelzorgers hierbij, maar doet ook een beroep op iedereen om mantelzorgers te helpen.

2. Informele hulp. Als er geen of onvoldoende netwerk is, dan moeten mantelzorgers kunnen rekenen op vrijwilligers. In elke gemeente moet een duidelijk meldpunt zijn om hulp te regelen, waar lokale en landelijke initiatieven zijn gebundeld.   

3. Wmo-hulp. Gemeente en aanbieders maken afspraken om bijvoorbeeld veilige en kleinschalige dagbesteding op maat mogelijk te maken, opdat de thuissituatie enigszins ontlast wordt. Ook deze zorg loopt via het meldpunt van de gemeente.

4. Verpleging en verzorging. Daar waar de thuiszorg aanvankelijk is gestopt moet deze dan toch weer worden ingezet of er komt bijvoorbeeld externe nachtzorg om de mantelzorger weer en paar nachten te laten slapen. Wijkverpleging of huisarts zijn hiervoor het aanspreekpunt.

5. Tijdelijk verblijf. Als er sprake is van een crisis, bijvoorbeeld omdat de mantelzorger uitvalt en de zorg overgenomen moet worden. De naaste kan dan tijdelijk worden opgenomen. De huisarts heeft hierin een centrale rol. 


Vangnet

De Zorgladder mantelzorg wordt onderdeel van een richtlijn voor ondersteuning van mantelzorgers in deze crisistijd, die aanstaande vrijdag of anders dinsdag na het paasweekend wordt uitgezet. 

Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL: ‘Dit betekent dat het leidend beleid gaat worden en er een vangnet is om mantelzorgers te helpen die het zonder hulp van anderen niet redden in deze crisistijd. Zij staan er wat dat betreft nu niet meer alleen voor.’ 

Mantelzorgers die vragen hebben over de Zorgladder Mantelzorg kunnen terecht bij de Mantelzorglijn, de landelijke hulplijn voor mantelzorgers. Bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur op telefoonnummer 030 760 60 55 (lokaal tarief).