MantelzorgNL wil af van term 'betaalde mantelzorg'

  • Gepubliceerd: 29 november 2018

De afgelopen jaren signaleert MantelzorgNL een forse toename van het gebruik van de term ‘betaalde mantelzorg’ door commerciële partijen. MantelzorgNL wil dat ze met deze benaming stoppen. 'Het is geen mantelzorg wat deze bedrijven doen, al is deze persoonlijke dienstverlening een mooie optie voor mensen.' Aldus Liesbeth Hoogendijk, directeur van MantelzorgNL. 

‘Betaalde mantelzorg’ bestaat niet

Betaalde mantelzorg bestaat niet, omdat mantelzorg altijd onbetaald is, het is een 'contradictio in terminis'. Het is daarom onjuist en misleidend dat deze bedrijven zich een aanbieder van ‘betaalde mantelzorg’, noemen. 

Het zijn particuliere bedrijven die persoonlijke dienstverlening bieden zoals huishoudelijke hulp, boodschappen en gezelschap. Dit werk heeft een begin en een eindtijd. Van mantelzorg spreken we als we zorgen voor een hulpbehoevende naaste uit onze directe sociale omgeving zoals een familielid of vriend.

Onderzoek onder mantelzorgers en steunpunten mantelzorg

MantelzorgNL onderzocht bij mantelzorgers en steunpunten mantelzorg wat zij van deze ontwikkeling vinden. 

Mantelzorgers (41%) zijn vooral negatief omdat zij de term (betaalde) mantelzorg voor betaalde dienstverlening misleidend en verwarrend vinden en dat het ontkracht wat mantelzorg is; dat men deze zorg geeft vanuit liefde en dat mantelzorg vanuit zichzelf altijd onbetaald is. 

Daarnaast is 31% van de respondenten neutraal en 23 % is positief of zeer positief. Van de mantelzorgers die positief zijn is men veelal positief over de beschikbaarheid van de diensten omdat dit hen ontlast. Wel noemt men dat deze diensten niet voor iedereen betaalbaar zijn. 

Steunpunten bevestigen dat het zorgt voor verwarring (58% van de respondenten) en 79% vindt dat het gebruik moet worden tegengegaan.

Oproep: voorkom verwarring over mantelzorg 

MantelzorgNL is positief dat bedrijven inspelen op de behoefte van mensen om langer thuis te wonen met zorg en om mantelzorgers te ondersteunen. Het is echter onjuist als zij hun diensten aanbieden als betaalde, aanvullende of extra mantelzorg. 

Het is geen vorm van mantelzorg wat zij bieden en doet geen recht aan de intensieve zorgtaken én zorgen die mantelzorgers hebben. Je kunt wel zeggen dat deze diensten (tijdelijk) een aanvulling op of vervanging zijn van de zorgtaken die een mantelzorger heeft. 

MantelzorgNL roept op een andere term te gebruiken om verwarring en misleiding over mantelzorg te voorkomen. 

Meer informatie