Mantelzorgondersteuning in coronatijd

  • Gepubliceerd: 3 juni 2020

Maatregelen tegen het coronavirus hebben impact op mantelzorgers. Maar wat betekent dit voor de organisaties die mantelzorgers ondersteunen? We vroegen dit aan bij MantelzorgNL aangesloten organisaties via een Steupuntenpeiling (SPP).

Meer individueel en digitaal contact

Uit het onderzoek blijkt dat veel organisaties actief (meer) contact zijn gaan zoeken met de al bekende mantelzorgers en intensiever met de zwaarbelaste mantelzorgers. Dit contact vindt veelal digitaal plaats. Lotgenotencontact of groepsactiviteiten zijn meestal geannuleerd, soms vinden deze virtueel doorgang (telebakkie).

Lokale alternatieven voor hulp

Driekwart van de respondenten geeft aan dat lokaal alternatieven zijn ontstaan voor hulp en ondersteuning, meestal in de vorm van praktische hulp door vrijwilligers. Waar de reguliere vrijwillige inzet veelal is geminderd of stopgezet, blijkt door burgerinitiatieven juist een toename aan vrijwilligersinzet te zijn. Echter, deze inzet is veelal gericht op sociale steun en welzijn en biedt geen volwaardige vervanging van de weggevallen zorg en ondersteuning als dagbesteding, begeleiding en hulp bij het huishouden.

Meer weten? 

Bekijk het onderzoeksrapport