Mantelzorgwaardering biedt kansen!

  • Gepubliceerd: 23 maart 2017

Dat mantelzorgwaardering een grote kans is voor gemeenten om meer mantelzorgers in beeld te krijgen zien we overal in het land. Zo ook in Zeist, hier nam het aantal mantelzorgers in twee jaar toe met 70%.

Twee delen

Het budget voor mantelzorgwaardering is in twee delen gesplitst. Het eerste deel wordt ingezet als extra investering in de zorg in natura; hiervan is een extra mantelzorgconsulent ingezet die werkt binnen het sociaal team. 'Dit versterkt de preventieve mantelzorgondersteuning; mantelzorgers worden in een vroeger stadium doorverwezen naar de juist hulpvorm' aldus Lieke Bos van het Steunpunt Mantelzorg in Zeist.

Het tweede deel van het budget wordt direct ingezet als waardering. Iedere mantelzorger in Zeist kan een tegoedbon ter waarde van € 30,- aanvragen. Deze bon kan ingeleverd worden bij verschillende aanbieders in Zeist óf ingewisseld worden voor een storting van € 30,- op de bankrekening. In een kwart van de gevallen kozen mantelzorgers voor een uitbetaling van de tegoedbon.

Voorwaarde

Als voorwaarde geldt dat mantelzorgers intensief zorgen voor een naaste die woonachtig is in Zeist. De aanvrager dient bij de aanmelding zelf aan te geven dat er aan eerdergenoemde voorwaarden voldaan wordt. Ook zorgvragers kunnen een aanvraag indienen voor hun mantelzorgers, er geldt geen beperking voor het aantal mantelzorgers per zorgvrager.

Lieke Bos licht toe: 'Het bedrag is niet hoog. De reden hiervan is dat we een deel van het budget in ondersteuning steken, een andere reden is dat we geen beperking aan het aantal mantelzorgers per zorgvrager willen opleggen. Als er bijvoorbeeld in een gezin meerdere mantelzorgers zijn, verdienen deze allemaal de waardering voor hun inzet.'

Handreiking voor gemeenten

Meer lezen over mantelzorgwaardering? Kijk hier voor de handreiking voor gemeenten over Mantelzorgwaardering.

MantelzorgNL denkt graag met u mee, neem contact op met team advies via advies@mantelzorg.nl voor een kennismaking of informatie.