Mantelzorgwoning telt niet meer mee voor WOZ-waarde

  • Gepubliceerd: 2 augustus 2016

Vanaf 2017 telt een tijdelijke mantelzorgwoning in de tuin niet meer mee voor het bepalen van de WOZ-waarde. Uitzondering hierop zijn mantelzorgwoningen als aanbouw van de hoofdwoning of een verbouwde schuur. Dit staat in de nieuwe Waarderingsinstructie die geldt vanaf 1 januari 2017. 

De Waarderingsinstructie

De Waarderingsinstructie geldt als uitgangspunt voor het toezicht door de Waarderingskamer. Deze bevat richtlijnen voor gemeenten voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De vorige instructie dateert van 2002. Deze nieuwe instructie is van kracht per 1 januari 2017. Er worden zes aandachtspunten in beschreven, waaronder woningen. Hier vallen ook mantelzorgwoningen onder. Om te zorgen dat iedereen zich goed kan voorbereiden is de Waarderingsinstructie ruim tevoren gepubliceerd.

Download de Waarderingsinstructie.