Meer aandacht voor combinatie mantelzorg en studie

  • Gepubliceerd: 27 november 2018

Er komt extra ondersteuning voor studenten die hun studie combineren met mantelzorg. Dit staat in de Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn van OCW, studentenbonden, onderwijskoepels, Expertisecentrum Handicap + Studie.

Aanleiding hiervoor is dat veel studenten last hebben van psychische klachten en een toenemende maatschappelijke druk, zo blijkt uit onderzoek. Dit geldt ook voor mantelzorgende studenten.

Maatregelen

De minister financiert het Expertisecentrum Handicap + Studie om de ambitie uit de voeren. Kwetsbare studenten die studievertraging oplopen kunnen een beroep doen op een financiƫle bijdrage vanuit het Profileringsfonds. En experiment Flexstuderen wordt uitbreid, hierdoor kunnen voltijdstudenten hun eigen studietempo bepalen.

Wat kunnen onderwijsinstellingen doen?

MantelzorgNL vindt het belangrijk dat jongeren die zorgen voor een naaste dit kunnen combineren met hun studie. 

Onderwijsinstellingen kunnen dit beter faciliteren door:

  • meer bewustwording over mantelzorg en studie
  • flexibele regelingen zoals aangepaste deadlines 
  • laagdrempelige informatievoorziening 
  • financiĆ«le ondersteuning

Studentendecanen en studiebegeleiders moeten kennis hebben over (de problematiek van) mantelzorg en kunnen doorverwijzen naar hulp buiten het onderwijs.

Goede voorbeelden 

In diverse gemeenten werken steunpunten mantelzorg samen met onderwijsinstellingen om bewustwording over mantelzorg te vergroten.

Goed voorbeeld:

Tijdens de Bruisweken in Zwolle volgden 300 mentoren een training over mantelzorg. De jonge mantelzorg expert van Zwolle Doet was aanwezig op de Bruiscamping om gesprekken aan te gaan met jongeren. 

Meer informatie