Minister Bruins wil acute zorg verbeteren

  • Gepubliceerd: 13 december 2018

Iedereen die acute zorg nodig heeft zou dat ook moeten krijgen. Minister Bruno Bruins stuurde verschillende voorstellen naar de Tweede Kamer om de keten van acute zorg te verbeteren. Voor mantelzorgers is dit een verbetering. MantelzorgNL ontvangt regelmatig signalen, dat mantelzorgers zich zorgen maken of er wel acute zorg voor hun naaste is. 

Van belang is dat pati├źnten die acute zorg nodig hebben zeven dagen per week, 24 uur per dag, tijdig goede en passende zorg krijgen. In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) worden afspraken gemaakt over een sluitende keten van acute zorg in de regio. 

Wat gaat er verbeteren in de acute zorgketen?

Zorgaanbieders die van plan zijn een afdeling acute zorg (tijdelijk) te sluiten moeten dat melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Er moet dan een continuiteitsplan worden opgesteld.

Zorgverzekeraars worden beter betrokken en ge├»nformeerd over (knelpunten in) de acute keten vanuit het oogpunt van de zorgplicht die zij hebben voor hun verzekerden. 

Verder zal er naast de acute zorg zelf ook gekeken worden naar instroom, doorstroom en uitstroom uit de keten van acute zorg.