Minister De Jonge werkt met MantelzorgNL aan betere respijtzorg voor mantelzorgers

  • Gepubliceerd: 15 mei 2018

De bewustwording van mantelzorgers moet worden vergroot. En het aanbod van respijtzorg moet worden verbeterd. Dit zegt minister De Jonge in antwoord op Kamervragen over het bericht dat het aantal potentiële mantelzorgers sterk daalt in de toekomst.

De Jonge gaat zich inzetten om bewustwording onder mantelzorgers te vergroten, zodat zij op tijd aan de bel (kunnen) trekken bij gemeenten en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Met gemeenten, MantelzorgNL, cliënten en mantelzorgers gaat De Jonge kijken naar manieren om regelingen rond respijtzorg beter te laten aansluiten bij de behoeften van mantelzorgers.

Meer informatie