Minister wil kinderen van zieke ouders beter in beeld

  • Gepubliceerd: 20 juni 2018

Minister De Jonge (VWS) wil fors inzetten op het herkennen van jonge mantelzorgers door professionals. Bovendien moet de 'kindcheck' beter ingezet worden. Dat wil de minister zodat psychische problemen bij kinderen eerder worden gesignaleerd en passende hulp wordt geboden. 

In de brief van De Jonge worden een aantal acties uiteengezet:

  • Iedere professional die hulp biedt aan een ouder, zal moeten nagaan of er voldoende steun is voor de kinderen.
  • Het breder en vaker uitvoeren van de kindcheck via opleidingen en gemeenten.
  • Bewustwording vergroten bij deskundigen, huisartsen en gemeenten: hierdoor de signalering van jonge mantelzorgers verbeteren.
  • Inzet van een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) voor kinderen en jongeren. Dat is een persoonlijke mentor voor kinderen die naast het kind staat en extra steun biedt binnen het gezin.
  • Verbeteren van systeemgerichte hulp door in de regio’s verbinding te creëren tussen zorgverzekeraars, GGZ, hulpverlening voor kinderen en gemeenten.
  • Financieren van (internationaal) onderzoek naar jonge mantelzorgers.

Een stap in de goede richting 

MantelzorgNL is blij dat de minister aandacht heeft voor deze vaak onzichtbare groep kinderen en jongeren. Echter ook kinderen en jongeren met een ziek broertje of zusje hebben passende hulp nodig. MantelzorgNL pleit daarnaast voor een grotere rol voor scholen in het vergroten van bewustwording en signaleren van problemen. En voor lokale samenwerking tussen onderwijsinstellingen, gemeenten en hulpverlening.

Meer informatie