Moties ingediend tijdens debat over werkdruk mantelzorg

  • Gepubliceerd: 8 juni 2017

Op 7 juni werd in de Tweede Kamer een zogenaamd dertigledendebat gehouden over de werkdruk van mantelzorgers. De woordvoerders van de fracties stelden staatssecretaris Van Rijn vragen over knelpunten die mantelzorgers ondervinden. In antwoord op de vragen, gaf Van Rijn diverse malen aan in overleg met MantelzorgNL en de VNG te gaan om de ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren.

Moties over mantelzorg

Tijdens het debat werden diverse moties ingediend die direct of indirect op mantelzorg betrekking hebben.

De moties:

  • de positie van de mantelzorger aan de keukentafel
  • een onderzoek naar mantelzorgfonds om werk en mantelzorg beter te kunnen combineren
  • afschaffen kostendelersnorm (‘mantelzorgboete’), o.a. voor AOW i.c.m. met AIO-uitkering
  • een bewustwordingscampagne voor mantelzorgers
  • de aansprakelijkheidsverzekering van mantelzorgers
  • uitbreiding gemeentelijk basispakket met mantelzorgondersteuning
  • tegen verschraling professionele hulp

Aanstaande dinsdag wordt er over alle moties gestemd. We berichten er dan weer over.

Meer informatie

Van het debat is een ongecorrigeerd stenogram beschikbaar. Zie onder algemene documenten

Door de Staatssecretaris werd voor het debat op 2 juni een voorgangsbrief Mantelzorg aan de Tweede Kamer gestuurd. Zie voor zowel brief als moties onder te behandelen zaken.