Netwerkbijeenkomst als startsein voor lokale samenwerking rond mantelzorg

  • Gepubliceerd: 14 december 2016

Mantelzorgwaardering, respijtzorg, hulp en ondersteuning van (overbelaste) mantelzorgers. Er is veel mogelijk, maar wie biedt wat? Om de lokale samenwerking tussen gemeenten en welzijnsorganisaties in Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen te bevorderen heeft MantelzorgNL op verzoek een netwerkbijeenkomst georganiseerd.

Netwerkbijeenkomst 'Zorg met elkaar'

Op 10 november was de landelijke Dag van de Mantelzorg met het thema 'Zorgen doe je samen'. Gemeenten en welzijnsorganisaties Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen hebben dit thema aangegrepen om de netwerkbijeenkomst 'Zorg met elkaar' te initiëren. Om er hiermee voor te zorgen dat (zorg)professionals elkaar beter vinden, gaan samenwerken en daardoor ook mantelzorgers beter kunnen bereiken en ondersteunen. 

Puzzel van aanbod mantelzorgondersteuning

Met zo’n 60 aanwezigen werd samen een grote puzzel gelegd waarbij het aanbod mantelzorgondersteuning vanuit de verschillende partijen zichtbaar werd. Het bespreken van de puzzel maakte inzichtelijk dat er een uitgebreid aanbod is voor mantelzorgers, maar dat professionals elkaar nog onvoldoende kennen en daardoor nog onvoldoende naar elkaar doorverwijzen of met elkaar samenwerken om mantelzorgers te vinden en te verlichten. 

Combineren van verschillende inzichten

Spreekster Elke de Quay inspireerde de deelnemers om niet alleen door hun eigen koker te kijken maar inzichten te combineren, zodat beter wordt samengewerkt om mantelzorgers te ondersteunen.

Na de inhoudelijke inspiratie, ging men met elkaar aan de slag. In groepsverband werkte de professionals aan een casus over de inzet van respijtzorg. Met als resultaat het lokale speelveld, het aanbod en praktische inzetbaarheid, van verschillende partijen in formele en informele zorg, verder in beeld gebracht.

Resultaat: betere lokale samenwerking

Met deze bijeenkomst is een aftrap gegeven voor een betere lokale samenwerking, van doorverwijzing tot co-creatie van aanbod. De aanwezigen vonden het zinvol en willen in de toekomst vaker bij elkaar komen om mantelzorgthema’s te bespreken.  


Wilt u ook het samenspel tussen formele en informele zorg bevorderen door middel van een netwerkbijeenkomst of op een andere manier? Neem dan vrijblijvend contact op met de adviseurs van MantelzorgNL via advies@mantelzorg.nl of 030-659 22 22.