Niet een Dag maar een Week

  • Gepubliceerd: 2 juli 2019

Punt Welzijn in Weert is ieder jaar weer druk in de weer rondom de organisatie van de Dag van de Mantelzorg, maar dit doen ze niet alleen. Sanne Kuepers is mantelzorgondersteuner bij Punt Welzijn en vertelt maar al te graag over wat zij zoal doen. Want het is niet bij een dag gebleven, sinds 2016 organiseren ze de Week van de Mantelzorg.

“We zijn in 2012 gestart met het mantelzorgconcert en onze bloemetjesactie. Maar hiermee bereiken we binnen de groep mantelzorgers maar een deel. En we willen juist heel breed mantelzorg onder de aandacht krijgen. Wat we uiteindelijk willen bereiken is dat er meer (h)erkenning is van mantelzorg. Dat mensen mogelijk bedenken ‘Hé dat wat ik doe is dus mantelzorg, en ik sta er niet alleen voor’ of dat iemand uit hun omgeving hen hier op attendeert.”

De activiteiten

Uiteindelijk stelde de gemeente meer budget beschikbaar en dus konden ze in Weert van start met een Week van de Mantelzorg. “Zo hebben we meer ruimte voor die brede aanpak. Ook jonge mantelzorgers worden bijvoorbeeld verrast in deze week met goodiebags die we uitdelen. Dit werkt eigenlijk hetzelfde als met de Bloemetjesactie. De omgeving kan de jonge mantelzorger opgeven en dan komen we of de goodiebag brengen of ze mogen het komen ophalen. Sinds deze actie zien we ieder jaar het aantal jonge mantelzorgers die bij ons bekend zijn, groeien. Dat is mooi om te zien!”

Kennis vergroten

Tijdens de Week is er ook aandacht voor het vergroten van kennis. Punt Welzijn heeft hier samenwerkingen voor opgezet met onder andere het ziekenhuis, de bibliotheek en bijvoorbeeld fysiotherapeuten. “We hebben in de Week van de Mantelzorg een spreekuur gedaan in het ziekenhuis. Hier konden bezoekers, maar ook medewerkers (werkende mantelzorgers) hun vragen stellen. Je zit dan zo dichtbij je doelgroep en het bleek ook zo’n succes dat we nu iedere maand zo’n spreekuur doen. En ook met fysiotherapeuten werkt het fijn samen. Ook zij hebben tijdens de Week speciale sessies georganiseerd rondom mantelzorg en doen dit nu op structurele basis. In de bibliotheek organiseren we ontmoetingsbijeenkomsten. Dit doen we iedere maand, maar tijdens de Week plakken we er een gezellige lunch aan vast.”

Samen organiseren

“Het Mantelzorgconcert is eigenlijk geheel op initiatief van Harmonie St. Joseph Weert-Zuid. Zij organiseerden een promsconcert en hebben toen in 2012 een extra concert dag georganiseerd voor mantelzorgers. En dat doen ze nog steeds ieder jaar met succes. Zij verzorgen alles qua programma, ruimte sponsoring etc. en wij ondersteunen bij de communicatie en aanmeldingen.”

Er zijn ook vele andere partijen waar mee samengewerkt wordt. “We benaderen lokale ondernemers ook voor sponsoring voor bijvoorbeeld de goodiebags. Via hen hopen we natuurlijk steeds meer het effect te krijgen van een olievlek. Vorig jaar hebben we de werkgroep van een andere thema-week, namelijk Weert Respecteert, een avond georganiseerd in de bioscoop rondom dementie. Heleen van Rooyen kwam langs en daarna werd haar documentaire getoond. Dit jaar organiseren we weer een voorstelling, maar dan rondom Niet aangeboren hersenletsel.”

Kritisch blijven

Sanne heeft nog meer voorbeelden van samenwerkingen. “Maar toch kwamen we ook tot de conclusie dat we kritisch moeten blijven. We willen niet de hele Week volproppen. We kijken goed wat we wanneer voor welke doelgroep willen doen en waar behoefte aan is. Ook hebben we voor onszelf nu bepaald dat we niets meer alleen oppakken. Dat wat we doen, doen we samen met partners. Dan bereiken we een veel grotere groep en er is gebleken dat er dan een hogere opkomst is. Dit alles betekent wel dat we altijd op tijd starten met de organisatie en ook met onze PR zijn we er tijdig bij. En zo werken we ieder jaar weer samen aan een afwisselende Week!”

Meer informatie