Nieuw: handreiking afwegingen voor gemeenten

  • Gepubliceerd: 1 mei 2017

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers, dat is vastgelegd in de Wmo 2015. Maar wanneer is iemand mantelzorger? Hoe kunt u inschatten wat de belasting is? Wie komt in aanmerking voor bepaalde voorzieningen?

U leest het in de nieuwe handreiking Wanneer is iemand mantelzorger.

Huidige knelpunten gemeenten

Gemeenten ondervinden verschillende knelpunten als het gaat om het bepalen of een mantelzorger in aanmerking komt voor een bepaalde voorziening.

  1. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen. Maar binnen welke wet- en regelgeving valt wat? Dit leidt tot verschillende definities van mantelzorg binnen gemeenten, verschillende toelatingscriteria en andere afwegingen.
  2. Het  keukentafelgesprek blijkt als instrument niet te voldoen om de mantelzorger goed in beeld te krijgen. Mantelzorgers zijn of niet aanwezig, of mantelzorgondersteuning komt slechts beperkt aan bod. Als mantelzorgondersteuning wel aan bod komt, is deze sterk gericht op de mogelijkheden vanuit de Wmo. Terwijl ook andere wetten mogelijkheden bieden om de mantelzorger te ondersteunen.

Mantelzorgverklaring

Sommige gemeenten vragen aan de mantelzorger om een ‘mantelzorgverklaring’. Het vastleggen van mantelzorgtaken in een ‘mantelzorgverklaring’ staat echter maatwerk in de weg. Wensen en behoeften verschillen per mantelzorger en mantelzorger zijn is niet statisch. Een ‘mantelzorgverklaring’ is de oplossing niet, een goed kader om de juiste afwegingen te maken wel.

Handreiking afwegingen

MantelzorgNL heeft, na afstemming met VWS, de nieuwe handreiking ‘Wanneer is iemand mantelzorger? Handreiking afwegingen voor gemeenten’ gepubliceerd. Het biedt gemeenten handvatten om af te wegen of de mantelzorger in zijn/haar specifieke situatie beroep kan doen bepaalde voorzieningen of regelingen. Of mantelzorgwaardering en/of mantelzorgondersteuning op zijn plaats is. 

Stappenplan

In de handreiking worden vier stappen beschreven waarmee de beleidsmedewerker van de gemeente direct aan de slag kan:

  1. Opstellen integrale visie op mantelzorgondersteuning.
  2. Inzicht en afstemming in gemeentelijke mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning en mantelzorgvriendelijk beleid.
  3. Implementeren gespreksleidraad mantelzorgondersteuning (inclusief voorbeeld).
  4. Opstellen ‘afwegingskader’ zoals dat geldt binnen uw gemeente.

Download de handreiking

De Handreiking afwegingen voor gemeenten kunt u gratis downloaden.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele informatie over mantelzorg, voorbeelden uit andere gemeenten en publicaties van MantelzorgNL? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Contact met één van onze adviseurs

Wilt u weten wat een adviseur van MantelzorgNL voor u kan betekenen in de verbetering van uw mantelzorgbeleid? Neem contact met ons op via advies@mantelzorg.nl of 030-659 22 22.