Nieuw: Handreiking voor gemeenten 'Financiële ondersteuning mantelzorgers'

  • Gepubliceerd: 18 augustus 2016

Mantelzorgers krijgen vaak te maken met extra kosten, en tegelijkertijd met minder inkomsten. Gemeenten hebben er baat bij als mantelzorgers zo lang en goed mogelijk voor hun naaste kunnen blijven zorgen. Bekijk welke mogelijkheden gemeenten hebben om mantelzorgers financieel te ondersteunen. Bij de totstandkoming van deze handreiking is de VNG betrokken geweest.