Nieuwe ledenraad MantelzorgNL is geïnstalleerd

  • Gepubliceerd: 21 april 2016

De nieuwe ledenraad is aan de slag. 25 enthousiaste leden kwamen 19 april voor het eerst bij elkaar. Wij stellen ze graag aan u voor. MantelzorgNL is blij met de nieuwe ledenraad en wensen hen veel succes en wijsheid.


Bekijk de lijst met namen en functies van leden in de ledenraad.

Tijdens deze ledenraadsbijeenkomst nam MantelzorgNL ook afscheid van de vertrekkende ledenraadsleden. Wij bedanken hen voor hun betrokkenheid en inzet!

Wat doet de ledenraad?

MantelzorgNL is een vereniging vóór en  ook ván mantelzorgers. Dat zie je heel goed terug in de ledenraad, het hoogste orgaan van MantelzorgNL. De ledenraad denkt mee over de koers van MantelzorgNL en adviseert de directie en het bestuur hierover. Een tweede belangrijke taak is de benoeming van het bestuur.

De ledenraad bestaat uit twee groepen: lidorganisaties en individuele leden. Beide groepen hebben vijftien zetels. Deze groepen zijn weer onderverdeeld in zeven kieskringen.

  • Individuele mantelzorgers - 10 zetels in de ledenraad
  • Belangenbehartigers mantelzorg - 5 zetels in de ledenraad
  • Steunpunten mantelzorg - 7 zetels in de ledenraad
  • Vriendendienst - 2 zetels in de ledenraad
  • Buddyzorg - 2 zetels in de ledenraad
  • Vrijwillige thuishulp - 2 zetels in de ledenraad
  • Georganiseerde burenhulp - 2 zetels in de ledenraad

Dit jaar komt de ledenraad nog twee keer bij elkaar op kantoor bij MantelzorgNL in Bunnik. 

Meer informatie