Nieuwe mantelzorgcijfers vragen om vernieuwde kijk op ondersteuning

  • Gepubliceerd: 15 december 2015

Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat Nederland 4 miljoen mantelzorgers telt. Daarvan voelt 1 op de 10 zich zwaar belast en 1 op de 3 verliest weleens geduld. Dit komt vaker voor als zij zich door het helpen belast voelen. Deze overbelasting is te voorkomen met goede ondersteuning. Voorkomen is daarbij beter dan genezen, volgens MantelzorgNL.

Liesbeth Hoogendijk, directeur MantelzorgNL: ‘Het is geweldig om te zien dat meer dan 80% van de mantelzorgers een goed gevoel krijgt van het helpen. We staan voor de uitdaging om die 80% op dit positieve niveau te houden en die 20% - naast ondersteuning - weer meer te laten genieten van de mooie kanten van mantelzorg. Ook moeten we hen beter de weg wijzen, want uit het onderzoek blijkt dat 2 op de 5 mantelzorgers de mogelijkheden voor ondersteuning niet kent.’

Preventieve aanpak

Serieus aan de slag met het terugdringen van het aantal overbelaste mantelzorgers moet beginnen bij de groep van 80% waarbij het mantelzorgen (nog) lekker loopt. Preventieve ondersteuning dus om overbelasting te voorkomen: Dit kan door in een vroeg stadium duidelijk te maken: wat is mantelzorg, wat kun je doen om overbelasting te voorkomen en waar vind je hulp. Niet alleen bij de mantelzorger, maar ook bij de omgeving van de mantelzorger.

Voorkomen in plaats van genezen

Het onderwerp ondersteuning komt vaak pas ter sprake als bij de mantelzorger het water al aan de lippen staat. MantelzorgNL wil juist voorkomen dat mantelzorg zo zwaar wordt. Een voorbeeld: Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 3 mantelzorgers familie of vrienden niet om hulp durft te vragen of hen niet wil vragen. Of dat de hulpvrager geen hulp van een ander wil. Als de mantelzorger zich hierin berust is het risico op overbelasting groot. Maar wanneer een mantelzorger in een vroeg stadium zich bewust is van de voordelen om de zorg met anderen te delen blijft hij langer in balans. En als de zorg dan toch zwaarder wordt, kunnen meerdere mensen dit signaleren.

Hoogendijk: ‘Het huidige mantelzorgbeleid is hier nog niet op ingericht. Het begint al met het keukentafelgesprek. Daarvoor worden alleen hulpbehoevenden met een indicatie voor zorg uitgenodigd. Maar ruim 20% van de mantelzorgers zorgt voor iemand zonder indicatie. Dit blijkt uit onderzoek van PGGM en MantelzorgNL. De helft van deze mantelzorgers (59%) zorgen meer dan drie keer per week. En 40% doet dit dagelijks. Ook dit is een groep die zich ervan bewust moet zijn dát zij mantelzorger zijn en wát zij kunnen doen om overbelasting te voorkomen. Huisartsen en wijkteams hebben hierin een grote rol.’

Zichtbaarheid

Omdat veel mantelzorgers zich nog steeds onder de radar begeven werkt MantelzorgNL aan de zichtbaarheid van mantelzorgers onder een groot publiek. Daarom doet MantelzorgNL bijvoorbeeld mee aan het RTL4 programma Ik Zorg Voor Jou met Peter van der Vorst. Dit programma maakt inzichtelijk wat mantelzorg is en geeft inzicht in de mogelijkheden om de mantelzorger te ontlasten.

Meer informatie