Nieuwjaarsbijeenkomst

  • Locatie: Utrecht
  • Gepubliceerd: 5 november 2019
Datum: 08-01-20 14:30 tot 08-01-20 16:30

Nieuwjaarsbijeenkomst ‘Om niet’, maar niet voor niets

Over waarden en voorwaarden van Mantelzorg

De Nieuwjaarsbijeenkomst van woensdag 8 januari gaat over waarden en voorwaarden van mantelzorg onder de titel ‘Om niet’, maar niet voor niets! Drie deskundige betrokkenen beschouwen het thema vanuit hun wereldbeeld/kader en verantwoordelijkheid.

Sprekers

Alice de Boer - Mantelzorgpuzzels

Alice de Boer is bijzonder hoogleraar bij de Vrije Universiteit Amsterdam, Sociologie, leerstoel Sociale Ongelijkheid en Informele Hulp en werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Alice geeft een beeld van de huidige mantelzorgpuzzels: wie bieden welke hulp en wat is de rol van afstand? Wat zijn de kwetsbare groepen mantelzorgers? Wat komt er in de toekomst op ons af (demografisch gezien, regionale verschillen, tekort aan professionele zorg). En welke puzzelstukjes ontbreken nog en wie kunnen helpen om de ontbrekende stukjes in te vullen?

Job van Exel - Mantelzorg moet je waarderen!

Job van Exel is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hoe goed en hoe lang mantelzorgers het volhouden is afhankelijk van de balans tussen draagkracht en draaglast, van positieve en negatieve ervaringen.

Beleid zou zich moeten richten op het stimuleren van positieve aspecten en het beperken van negatieve aspecten, en daarnaast op het identificeren van de mantelzorgsituaties die het zwaarst zijn, om daar (vraag)gericht extra ondersteuning te leveren. Van Exel gaat in op de instrumenten die daarbij een rol kunnen spelen.

Liesbeth Hoogendijk - Ruimte voor mantelzorg

Liesbeth Hoogendijk buigt zich over de vraag wat in de komende jaren nodig is om mantelzorg mogelijk te maken en te houden. Onder de noemer ‘Ruimte voor mantelzorg’ benoemt zij de speerpunten voor MantelzorgNL.