Officiële lancering Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg

  • Gepubliceerd: 3 juni 2020

Meer aandacht voor jonge mantelzorgers is hard nodig! De afgelopen periode is er daarom achter de schermen met verschillende samenwerkingspartners hard gewerkt aan de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg.

Met de strategische alliantie beogen we de ondersteuning voor jonge mantelzorgers te verbeteren door:

  • Jonge mantelzorgers eerder in beeld te krijgen;
  • Kennisdeling tussen professionals stimuleren en faciliteren;
  • Meer bewustwording te creëren bij jonge mantelzorgers en de rest van de maatschappij;
  • Landelijke, lokale en regionale samenwerking en verbinding creëren;
  • Zichtbaarheid en bewustwording te vergroten in het onderwijs en gemeenten;
  • Wetenschappelijke basis voor goede ondersteuning en interventies te bewerkstelligen.


Dinsdag 2 juni hebben we deze samenwerking formeel gelanceerd door met alle vertegenwoordigers van de alliantie partners te proosten. Op naar een betere ondersteuning voor jonge mantelzorgers in ons land!

Meer info over de Alliantie en betrokkenen.