Onvoldoende vertrouwen in mantelzorgers

  • Gepubliceerd: 30 november 2017

Er moet een einde komen aan het ontmoedigen van zorgen voor een ander. Door de huidige wet- en regelgeving ondervinden mantelzorgers veel te veel tegenwerking. Steeds vaker krijgt MantelzorgNL hier meldingen van binnen. Ook in de media verschijnen hierover verhalen.

Mantelzorgers krijgen een steeds grotere rol in de zorg in Nederland. Driekwart van de zorg in Nederland wordt verleend door informele zorgverleners. Je zou verwachten dat het mantelzorgers dan ook mogelijk wordt gemaakt om voor een ander te zorgen. In plaats daarvan ondervinden veel mantelzorgers wantrouwen.

Welke wetten/regels werken mantelzorgers tegen?

  • Kostendelersnorm: wanneer je bijvoorbeeld een bijstandsuitkering hebt en gaat samenwonen met een hulpbehoevende naaste word je op je uitkering gekort.
  • Medehuurderschap: trek je bij iemand in om te gaan zorgen, dan loop je na het overlijden van degene de kans op straat te komen staan, omdat je pas na twee jaar medehuurderschap kunt aanvragen.
  • Mantelzorgverklaring: bij het plaatsen van een mantelzorgwoning in de tuin kan een gemeente vragen om een mantelzorgverklaring. Formeel bestaat een verklaring echter niet waardoor de mantelzorger van het kastje naar de muur wordt gestuurd.  Gevolg: vertraging bij het plaatsen van een mantelzorgwoning.
  • Bijstandsuitkering en samenwonen: wanneer een mantelzorger met een bijstandsuitkering meer dan drie nachten per week doorbrengt bij zijn zorgvrager om hem te verzorgen bestaat er een kans dat er op de bijstandsuitkering wordt gekort.
  • Ontmoediging pgb voor mantelzorgers: Er zijn gemeenten die niet willen dat een zorgvrager een mantelzorger betaald vanuit een pgb. Dit uit angst dat meer mantelzorgers betaald willen worden voor hun zorgtaken.
  • Sollicitatieplicht: Voor mantelzorgers met een WW-uitkering is het bij intensieve mantelzorg mogelijk maximaal 6 maanden ontheffing te krijgen van de sollicitatieplicht bij het UWV. Voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering gelden geen algemene regels en bepaalt de gemeente of er ontheffing sollicitatieplicht wordt gegeven.

MantelzorgNL vindt dat mantelzorgers juist meer erkenning moeten krijgen in plaats van dat ze vanuit wantrouwen worden benaderd. MantelzorgNL is momenteel in gesprek met het ministerie van VWS over de regels die mantelzorgers ontmoedigen in de zorg voor een ander.

Meer informatie