Oproep aan formateur: Besteed extra geld voor de ouderenzorg goed!

  • Gepubliceerd: 4 april 2017

Van zorgprofessionals tot de zorginstellingen zelf, van mantelzorgers tot cliënten: de oproep om extra budget voor de ouderenzorg ook buíten de muren van de verpleeghuizen te besteden, wordt breed gedragen. Los van de discussies aan de informatietafel wordt ook vanmiddag in de Tweede Kamer gestemd over het toekennen van veel extra geld aan verpleeghuizen.

Inzet geld over de volle breedte

Extra geld moet over de volle breedte van de langdurige zorg worden ingezet. Daar zijn ANBO, zorgorganisaties Espria, Fundis, HVP Zorg, Vilente en Zorgbalans, werknemersorganisaties Nu’91 en De Unie, mantelzorgorganisatie MantelzorgNL en de Leyden Academy on Vitality and Aging het over eens.

Hardnekkige beeldvorming

'Beeldvorming is hardnekkig. Er wordt gedacht dat het leven in een verpleeghuis dramatisch is. Media en politiek vergroten incidenten uit en heel Nederland denkt daarom nu dat de ouderenzorg in ons land slecht is', zo start de brief aan de informateur. Het is daarom dat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s tot maar liefst 2 miljard euro hebben beloofd aan de verpleeghuizen. Ten eerste is de zorg in verpleeghuizen over het algemeen goed en de laatste jaren veel beter geworden. Maar door de zorghervorming van het tweede kabinet Rutte wonen mensen veel langer thuis, en krijgen ze ook dáár zorg en ondersteuning. Slechts acht procent van de kwetsbare ouderen woont in een zorginstelling. Het is dus van groot belang dat de middelen die beschikbaar zijn voor de langdurige zorg evenwichtig verdeeld worden.

Goede zorg en ondersteuning

De briefschrijvers onderschrijven de noodzaak dat er voor het verpleeghuis zeker verbeteringen nodig zijn. Er is een groot gebrek aan gekwalificeerd personeel en niet alle organisaties zijn goed georganiseerd. Iets dat ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) registreerde. Maar dat betekent zeker niet dat álle beschikbare ruimte naar de verpleeghuizen moet. De briefschrijvers pleiten voor goede zorg en ondersteuning, of dit nu thuis of in het verpleeghuis gegeven wordt, en de middelen om dat verder mogelijk te maken. 'Realiseer u dat de overgrote meerderheid van de kwetsbare ouderen juist thuis woont en daar in veel gevallen ook wil blijven. 

Meer informatie

Lees de brief aan de formateur