Participatiemaatschappij drukt zwaarder op schouders vrouw

  • Gepubliceerd: 11 juni 2015

Driekwart van de mantelzorgers vindt dat zowel mannen als vrouwen moeten bijdragen in de zorg voor een ander. Echter, in de praktijk denkt 86% van de vrouwen dat de participatiemaatschappij voor een onevenredig deel op hun schouders terecht komt. Van de mannen denkt 53% er net zo over.

Dit blijkt uit Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL, ter voorbereiding op de expertmeeting Gendersensitief beleid bij gemeenten van vanmiddag. Minister J. Bussemaker (OCW) geeft tijdens deze expertmeeting een eerste reactie op de resultaten.

Veranderingen in de zorg

Een belangrijke vraag tijdens de expertmeeting is: pakken de veranderingen in de zorg verschillend uit voor mannen en vrouwen?

Resultaten Nationaal Mantelzorgpanel

Van de mantelzorgende mannen is 83% tevreden over de verdeling van de zorgtaken in uren tussen mannen en vrouwen. Van de mantelzorgende vrouwen is slechts 53% daarover tevreden. Wat verder opvalt is dat vrouwelijke mantelzorgers vinden dat van hen meer wordt verwacht door:
• familie (69%)
• gemeenten (49%)
• zorgprofessionals (46%)

Keukentafelgesprek

Gemeenten kunnen hierop inspelen. Liesbeth Hoogendijk, directeur MantelzorgNL: 'Tijdens een keukentafelgesprek met een vrouwelijke mantelzorger kan bijvoorbeeld ook eens gevraagd worden of zij de zorg ook kan delen met een/haar man. Op deze manier wordt de gedachte dat er eerder naar vrouwen wordt gekeken doorbroken.'

Delen van de zorg is lastig

En wordt de mogelijkheid besproken om de zorg te delen met meerdere mantelzorgers. In zijn algemeenheid valt op dat het delen van zorg met meerdere mantelzorgers nog lastig is, zowel voor vrouwen als mannen. 65% van de respondenten deelt de zorg niet met andere mantelzorgers. Terwijl de zorg delen de ‘volhoudtijd’ juist verlengt.

Kennis en ervaring delen tijdens expertmeeting

Tijdens de expertmeeting delen onderzoekers, belangengroepen en vertegenwoordigers van gemeenten hun kennis en ervaringen. Het doel is de situatie rond de verdeling van zorg en arbeid tussen mannen en vrouwen concreet te benoemen en mogelijke oplossingen in kaart te brengen.

De expertmeeting wordt georganiseerd door de Nederlandse Vrouwen Raad, Atria, MantelzorgNL en Movisie.

Meer informatie