Patiënten weinig positief over contact met gemeente

  • Gepubliceerd: 14 maart 2018

De meeste mensen met een chronische aandoening of beperking ontvangen hulp uit eigen omgeving (69%). Dat is meer dan gebruik van hulpmiddelen (53%) of professionele zorg (54%). Mantelzorg wordt ook het hoogste gewaardeerd met een 6,5 gemiddeld, terwijl professionele hulp gemiddeld een 5,9 scoort. Dit blijkt uit de 5e beleidsrapportage van het programma mijnkwaliteitvanleven.nl. Meer dan 45.000 mensen deden mee aan de vragenlijst.

Contact gemeenten

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van inwoners die door ziekte of handicap hulp nodig hebben. Helaas zijn 2 op de 3 mensen weinig positief over het contact met de gemeente in het kader van het zoeken naar passende oplossingen. De gespreksvoering en benadering van de zorgvrager verdient meer aandacht.

Hulpmiddelen

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna 1 op de 5 mensen zeer ontevreden is over zijn hulpmiddelen. Zij geven hiervoor een 4 of lager. Verbeterpunten zijn naar de Tweede Kamer gestuurd. In het AO van 15 maart in de Tweede Kamer staat het thema “hulpmiddelen” op de agenda en zullen deze punten worden besproken.

Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een grootschalig programma in Nederland om zichtbaar te maken waar goede zorg om draait. Het is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met MantelzorgNL, Per Saldo, Zorgbelang, KBO-PCOB, NOOM en Ieder(in). Aan het onderzoek doen inmiddels meer dan 50.000 mensen mee. Op de website van mijnkwaliteitvanleven.nl kunt u per gemeente zien hoe een gemeente wordt gewaardeerd op het gebied van zorg.

Meer info