Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving

  • Gepubliceerd: 21 november 2017

Initiatieven en projecten voor ouderen zijn vaak versnipperd en soms teveel gericht op specifieke aandoeningen. Een coalitie van twintig partijen wil dat hier verandering in komt. Zij presenteerden daarom gisteren het Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving.  

Namens de coalitie overhandigden Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland, en Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB, aan de minister van VWS Hugo de Jonge. 

Minister De Jonge zei bij de overhandiging dat er veel herkenbare zaken in het pleidooi staan. Hij ziet het pleidooi als een onderbouwing van het kabinetsbeleid. Aandacht voor de positie van kwetsbare ouderen is goed, aldus De Jonge. 

Concrete acties van de overheid

De coalitie voor een ouderenvriendelijke samenleving versterkt zelf de beweging naar een ouderenvriendelijke samenleving door bestaande kennis, projecten en programma’s te verbinden. Om de samenleving echt ouderenvriendelijk te maken, is meer nodig. 

In het pleidooi vragen de partijen landelijke en lokale overheid om concreet in te zetten op aandacht, tijd en passende zorg; informele zorg; samenhang en afstemming; woonaanbod. 

Meer informatie