Post HBO opleiding Casemanager Mantelzorg

 • Gepubliceerd: 11 november 2019
Datum: 29-01-20 10:00 tot 29-01-20 12:00

Post HBO opleiding Casemanager Mantelzorg, een samenwerkingsinitiatief tussen STOC opleidingen en MantelzorgNL.

 

In maart 2020 start STOC samen met MantelzorgNL, de éénjarige Post HBO beroepsopleiding Casemanager Mantelzorg. Deze vernieuwde opleiding richt zich op het begeleiden en ondersteunen van (overbelaste) mantelzorgers en leidt mensen op tot casemanagers.

De casemanager begeleidt mantelzorgers in een langer durende ondersteuningsrelatie en komt op voor zijn of haar belangen. De casemanager mantelzorg is een professional die verbindingen legt in het informele en formele netwerk. Hij/zij begeleidt mantelzorgers individueel, in groepen en is ook op maatschappelijk niveau actief. De casemanager mantelzorg werkt in een veld dat volop in ontwikkeling is. De samenleving heeft nog weinig zicht op mantelzorg, de mogelijke betekenis en belasting en de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn.

Voor wie?

De doelgroep van de opleiding is niet beperkt tot mantelzorgconsulenten die hun kennis en vaardigheden willen versterken m.b.t. begeleiden van (overbelaste) mantelzorgers. Deze opleiding  richt zich ook op praktijkondersteuners, (wijk)verpleegkundigen en sociaal werkers die mantelzorgers ondersteunen en op medewerkers van zorginstellingen. Ook mensen die de overstap willen maken naar de informele zorg kunnen deelnemen aan deze vakopleiding. Ervaring in het werkveld is dus niet vereist, een vooropleiding op HBO-niveau wel. 

Inhoud éénjarige opleiding tot Casemanager Mantelzorg

Tijdens de opleiding komen naast vertrouwde thema’s zoals geven van individuele begeleiding door o.a. het voeren van motiverende gesprekken, coördinatie en afstemming met het veld en begeleiding van het (zorg)systeem (familiezorg) ook nieuwe thema’s aan de orde waaronder coaching, balans en omgaan met risicogroepen. 

De opleiding bestaat uit in totaal 14 opleidingsdagen, verdeeld over een periode van 1 jaar. De lessen vinden, buiten de schoolvakanties, in principe tweewekelijks plaats.

Opbouw opleiding (14 opleidingsdagen, 28 dagdelen):
Dag 1

 • Dagdeel 1: kennismaking, uitleg opleiding
 • Dagdeel 2: beroepsprofiel + afbakening tov mz-makelaar en mz-consulent (op basis waarvan deelnemer leerdoelen bepaalt)

Dag 2: attitude    

 • Dagdeel 3: attitude casemanager algemeen
 • Dagdeel 4: intakegesprek, brede vraagverheldering (o.a. goed aansluiten, open en bewust van eigen referentiekader)

Dag 3: portfolio

 • Dagdeel 5: regels en wetten
 • Dagdeel 6: formuleren SMART leerdoelen

Dag 4: kennisdag erkennen en herkennen overbelasting

 • Dagdeel 7: balans, signalen overbelasting, ontspoorde zorg
 • Dagdeel 8: methodiek BordjeVol

Dag 5 + 6 + 7: module familiezorg

Dag 8: kennisdag specifieke doelgroepen

 • Dagdeel 15: jonge mz, mz met migrantenachtergrond, verschil mannen en vrouwen
 • Dagdeel 16: werkende mz, oudere mz (75+), mz in palliatieve fase

Dag 9: rouw en verlies

Dag 10

 • Dagdeel 19: portfolio
 • Dagdeel 20: coaching vaardigheden

Dag 11: netwerk

 • Dagdeel 21: netwerkcoaching
 • Dagdeel 22: eigen professionele netwerk

Dag 12

 • Dagdeel 23: positioneren en profileren
 • Dagdeel 24: outreachend werken

Dag 13: aanbod voor groepen organiseren

 • Dagdeel 25: presentatie activerende werkvorm in groep
 • Dagdeel 26: hoe begeleid je een groep (o.a. aansluiten, omgaan met weerstand)

Dag 14

 • Dagdeel 27: intervisie
 • Dagdeel 28: gezamenlijke afsluiting

Kosten en korting

De opleiding kost € 4.500,00

(inclusief BTW). Werk je voor een organisatie die een abonnement heeft bij MantelzorgNL? Dan ontvang je eenmalig een korting van € 150,00.

Direct inschrijven

Schrijf je nu in voor de opleiding op de website van STOC.

Docenten opleiding tot casemanager Mantelzorg

De opleiding tot Casemanager Mantelzorg wordt gegeven door een team van ervaren docenten van STOC en MantelzorgNL.

Proefcollege op 29 januari 2020

Of meld je direct aan voor het proefcollege op 29 januari 2020 in Houten.