Prijsverhoging VOG jaagt vrijwilligerswerk op kosten

  • Gepubliceerd: 24 februari 2016

Per 1 maart verhoogt staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) de prijzen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met 38%. De vereniging NOV, waar MantelzorgNL lid van is, vraagt in een brief aan de staatssecretaris dit besluit te herzien. MantelzorgNL heeft deze brief mede ondertekend en onderschrijft dat deze prijsverhoging haaks staat op de doelen van dit kabinet gericht op meer participatie en zelfredzaamheid en eigen kracht met behulp van het sociale netwerk, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers. En dat deze verhoging de kwaliteit en veiligheid van het vrijwilligerswerk in Nederland en het beleid van uw ministerie niet ten goede komt.

Signalen van de achterban

NOV en haar partners schrijven in de brief om de gevolgen van de prijsverhoging te onderzoeken en de prijsverhoging niet door te voeren voor vrijwilligers en hun organisaties. Signalen uit deze achterban geven het volgende aan:

  1. De financiële gevolgen voor diverse organisaties die met een VOG willen blijven werken zijn aanzienlijk en kunnen in de tienduizenden euro’s lopen. Dit geld kan dan niet worden uitgegeven aan hun maatschappelijke doelstellingen. Ook kan het gevolgen hebben voor de onkostenvergoedingen aan en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.
  2. Organisaties die met een VOG willen gaan werken ondanks de kosten van de VOG tot 1 maart 2016, geven aan dat nu niet te doen.

Gevolgen van de prijsverhoging

Uit een peiling onder diverse organisaties blijkt dat de kosten enorm kunnen oplopen. Alzheimer Nederland wil graag een VOG voor 2000 vrijwilligers, liefst binnen de regeling Gratis VOG. Als dit niet mogelijk blijkt en de kosten zelfs stijgen met € 18.600,-, kan Alzheimer Nederland zich geen VOG veroorloven. Ook Versa Welzijn komt voor een dergelijke kostenstijging te staan. Voor een organisatie als Humanitas (o.a. thuisadministratie, ondersteuning tijdens en na detentie) geldt een minimale verhoging van de kosten van € 22.000,-. Zij willen echter het aantal VOG’s uitbreiden en dan moeten zij € 32.000,- meer betalen op een totaal van € 122.700,-.


Lees hier de brief aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff