Prinsjesdag 2017: Miljoenennota kent geen verrassingen

  • Gepubliceerd: 19 september 2017

In de begroting 2018 van het ministerie van VWS, waar mantelzorg onder valt, staan geen verrassingen. Dit concludeert MantelzorgNL na doornemen van de begroting en toelichting. Mogelijk voegt de nieuwe regering nog nieuwe onderwerpen toe, maar vooralsnog wordt doorgegaan met activiteiten die al lopen of in 2017 door Staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer zijn toegezegd.

Belang van mantelzorgers

Er is in de begroting geen specifieke aandacht voor mantelzorg. Wel raken verschillende onderwerpen uit de begroting aan het belang van mantelzorgers:

  • Het kabinet maakt werk van het ‘terugdringen van stapelfacturen eigen bijdrage Wmo’. Waar nu cliënten en hun mantelzorgers soms pas na maanden de facturen ontvangen van de eigen bijdrage Wmo, worden vanaf 2019 instanties verplicht de gegevens snel (28 dagen) aan te leveren.
  • Het kabinet wil in 2018 (maatwerk)oplossingen zoeken voor bijzondere zorgsituaties, zoals bij meervoudig gehandicapte of ernstig zieke kinderen en cliënten met een zeer complexe hulpvraag. Dit is ook voor de ouders/mantelzorgers hoopvol nieuws als het leidt tot een maatwerkoplossing die hen helpt te zorgen voor hun (zeer) kwetsbare kind of naaste.
  • Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt vanaf 2018 stapsgewijs ingevoerd. Met dit kwaliteitskader wil het kabinet de cliënt en zijn mantelzorger meer invloed te geven op het (individueel passend) zorgaanbod.

MantelzorgNL gaat zich natuurlijk hard maken om mantelzorg sterk onder de aandacht te brengen bij de nieuwe regering.

Kijktip

Vanavond praat Liesbeth Hoogendijk, directeur van MantelzorgNL, bij Meldpunt! om 19.20 uur op NPO2 over de verwachtingen voor het nieuw te vormen kabinet.