Rechter: ook sporten kan onderdeel van Wmo zijn

  • Gepubliceerd: 6 november 2018

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft besloten dat begeleiding bij het sporten een maatwerkvoorziening kan zijn vanuit de Wmo. 

Paardrijden

In deze zaak gaat het om een jonge vrouw die graag wil paardrijden maar dat gezien haar beperking niet zonder begeleiding kan. De gemeente trok eerder een pgb voor deze begeleiding in omdat zij dit een taak van de mantelzorger vond. De rechter oordeelt dat in dit geval het pgb door de gemeente ten onrechte is afgewezen. 

Dit omdat sportbeoefening een maatschappelijke activiteit is en daarmee valt het onder het begrip ‘participatie’ uit de Wmo . 

Positieve effecten

Omdat paardrijden de enige sport is die zij beoefent en dat al vele jaren doet én omdat de revalidatiearts aangeeft dat paardrijden voor haar positieve effecten kan hebben, is de rechter in deze casus tot dit oordeel gekomen. Het blijft dus altijd maatwerk  wat in lijn is met de uitgangspunten van de Wmo. 

Op dit moment wordt uitgezocht of de begeleiding aan deze vrouw ook gegeven kan worden door vrijwilligers van de manege. 

Eerdere uitspraak

In deze zaak besliste de Centrale Raad van Beroep (CRvB) al eerder dat er geen sprake is van mantelzorg als de zorg niet onbetaald vrijwillig wordt gegeven. MantelzorgNL is blij met deze uitspraak omdat het nogmaals bevestigd dat een naaste ‘nee’ kan zeggen tegen mantelzorg. Hiermee wordt duidelijk dat mantelzorg nooit een verplichting kan zijn.