Run op steunpunt door mantelzorgcompliment

  • Gepubliceerd: 4 mei 2017

Het mantelzorgcompliment van de gemeente Kampen valt zo in de smaak dat het steunpunt voor mantelzorg de toevloed aan mantelzorgers even niet meer aankan. MantelzorgNL is voorstander van deze aanpak. De inzet van een mantelzorgwaardering zorgt ervoor dat gemeenten hun mantelzorgers in kaart kunnen brengen, dus dat is een positieve ontwikkeling.

Mantelzorgers in Kampen kunnen een zogenaamd mantelzorgcompliment krijgen bij het lokale steunpunt, dat onderdeel is van Welzijn Kampen. In de gemeente Kampen bestaat het mantelzorgcompliment uit een bos bloemen, een geldbedrag van 100 euro en een reeks activiteiten waar mantelzorgers aan deel kunnen nemen. Deze vorm van waardering heeft het steunpunt recentelijk 106 nieuwe mantelzorgers opgeleverd.

Om op korte termijn in gesprek te kunnen gaan met deze nieuwe groep mantelzorgers heeft het steunpunt bij de gemeente gevraagd om financiering voor deze extra tijd. Het steunpunt verwacht 250 uur extra nodig te hebben voor de gesprekken. De eenmalige kosten worden hiermee op 21.000 euro geschat.

In de gemeente Kampen staat het mantelzorgbeleid beschreven in het Actieplan Mantelzorg Kampen 2015. Het actieplan bevat concrete acties die voortvloeien uit aanbevelingen die door een werkgroep mantelzorgers zijn gedaan. Die aanbevelingen zijn mede gebaseerd op een mantelzorgscan die de gemeente in 2015 heeft laten uitvoeren.

Meer informatie

https://www.kampen.nl/nieuws/betere-ondersteuning-mantelzorgers