Samenwonen om te zorgen wordt vaak te rooskleurig ingeschat

  • Gepubliceerd: 6 oktober 2017

Steeds meer mantelzorgers denken er over na om te gaan samenwonen met hun zorgvrager. Dat blijkt uit reacties aan de Mantelzorglijn. Veel mensen overzien echter niet welke lange termijn gevolgen dit met zich meebrengt en schatten het samenwonen te rooskleurig in, stelt MantelzorgNL. 

Vier jaar na de introductie van de term participatiesamenleving in de Troonrede, overwegen steeds meer mensen om samen te gaan wonen om te zorgen voor een naaste. Het geeft praktische voordelen zoals besparing op tijd en reiskosten, het kunnen genieten van elkaars nabijheid en je kunt elkaar over en weer te hulp schieten. Het toenemende aantal vragen aan de Mantelzorglijn gaan over het plaatsen van een mantelzorgwoning in de tuin, medehuurderschap of bijvoorbeeld urgentieverklaring.

Té rooskleurig

Naast de voordelen die het oplevert merkt MantelzorgNL dat mensen moeite hebben om te overzien welke gevolgen samenwonen heeft. Het wordt vaak te rooskleurig ingeschat. 

Door de korte afstand is het risico op overvraging groter, zeker als de zorgvraag toeneemt. Privacy en zelfstandigheid kunnen onder druk komen te staan. En er kunnen financiële problemen ontstaan, bijvoorbeeld doordat samenwonen een negatieve invloed heeft op uitkeringen, toeslagen of eigen bijdragen. Het maken van goede afspraken en het realiseren van de gevolgen is heel belangrijk. Een voorbeeld daarvan is het wel of niet vragen van kost en inwoning. Gebeurt dit niet, dan kan dit door de fiscus worden gezien als een gift. Hierdoor kan de grens van belastingvrije schenking worden overschreden, waardoor onverwacht schenkbelasting betaald moet worden. 

Levensloop

MantelzorgNL heeft alle woonregelingen voor mensen die willen gaan samenwonen op een rij gezet. Een belangrijke tip van MantelzorgNL is ook: wees realistisch en kijk naar de lange termijn. Liesbeth Hoogedijk, directeur MantelzorgNL: ‘Niemand weet hoe lang de situatie gaat duren, dus bedenk vooraf wat er in een gemiddelde levensloop op je pad kan komen. Denk aan een echtscheiding, een baan in een andere stad of een nieuwe fase in het leven bijvoorbeeld wanneer de kinderen het huis uit gaan of pensionering. Is de mantelzorgsituatie bestand tegen deze ingrijpende veranderingen?’

Meer informatie