SCP: mantelzorger nog te weinig in beeld bij keukentafelgesprek

  • Gepubliceerd: 25 oktober 2017

Voor de mantelzorgers die aanwezig zijn bij een keukentafelgesprek is weinig aandacht. Meestal komt niet aan bod wat de mantelzorger doet en wat de impact van het zorgen op hun leven is. Dit blijkt uit het SCP-onderzoek Zicht op Wmo, Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders, dat vandaag wordt gepubliceerd.

Ondersteuning

Zes van de tien mantelzorgers geeft aan ondersteuning nodig te hebben, maar deze niet te ontvangen. De belangrijkste reden dat mantelzorgers geen ondersteuning hebben is dat ze niet weten waar ze terecht kunnen.

Tweederde van de mantelzorgers geeft daarnaast aan dat hun grenzen in het geven van hulp zijn bereikt en willen of kunnen niet meer hulp geven dan ze nu doen.

Conclusie

De centrale rol van mantelzorgers om professionele ondersteuning uit te stellen kan alleen als de mantelzorger wordt ondersteund en niet wordt overvraagd. Wanneer gemeenten geen oog hebben voor mantelzorgers vormen overbelasting en overvraging een risico.

MantelzorgNL is het eens met deze conclusie. Dit onderzoek toont aan hoe belangrijk het is dat de gemeente aandacht heeft voor de voor de mantelzorger. En dat de mantelzorger weet waar hij of zij ondersteuning kan krijgen.

Advies aan gemeenten en sociaal wijkteam

MantelzorgNL adviseert gemeenten en gespreksvoerders om expliciet in de uitnodiging voor het keukentafelgesprek te (be)noemen dat het wenselijk is dat mantelzorgers meekomen naar het gesprek. Maar ook waar mantelzorgers terecht kunnen voor onafhankelijke cliëntondersteuning en voor mantelzorgondersteuning.

De handreiking ‘Wanneer is iemand mantelzorger’ biedt gespreksvoerders van de gemeente een leidraad voor het bespreken van de situatie en hulpvraag van mantelzorgers.

Meer informatie