SCP: Substantiële groep besteedt tijd aan zorgtaken

  • Gepubliceerd: 10 december 2018

Een kwart van de Nederlanders geeft hulp of zorg aan een volwassene, gemiddeld drie uur per week. Deze ‘zorgers’ zijn ongeveer even tevreden of gelukkig met hun leven als mensen die geen zorg verlenen. Wel ervaren zij wel vaker tijdsdruk. Dat geldt met name voor de groep die de zorg voor een volwassene combineert met de zorg voor kinderen. Naarmate de zorg die zij verlenen intensiever is, de kans groter is dat zij tijdsdruk ervaren.

Tijdig inzetten respijt

Juist omdat mensen later kinderen krijgen en de overheid een appel doet op de burger om meer te zorgen, zal de groep “zorgcombineerders” groter worden. Daarnaast is het waarschijnlijk dat mantelzorgers steeds langer in de zorgsituatie zitten, omdat ouderen langer leven en langer thuis blijven wonen. Een steeds grotere groep zal dan ook tijdsdruk ervaren, wat kan leiden tot gezondheidsklachten en minder maatschappelijke participatie. Het SCP pleit dan ook voor het in de gaten houden van de kwaliteit van leven van zorgenden en mogelijkheden te creëren waarbij respijt van de zorg op tijd kan worden ingezet. 

Rapport alle ballen in de lucht

Dit blijkt uit het onlangs verschenen rapport Alle ballen in de lucht: Tijdsbesteding in Nederland en de samenhang met kwaliteit van leven van het SCP. Voor dit onderzoek hebben bijna 1900 Nederlanders gedurende één week in een dagboek hun activiteiten bijgehouden. Waarschijnlijk ligt het cijfer dat hulp of zorg geeft mogelijkheid nog hoger, omdat de periode waarover wordt gerapporteerd (1 week) kort is en bepaalde activiteiten die iemand voor een ander doet per ongeluk in een ander tijdsbestedingscategorie verdwijnen. Bijvoorbeeld: bij het boodschappen doen een pak melk meenemen voor de zieke buurvrouw aanmerken als huishoudelijk werk.

Opvallend

Werkenden ervaren over het algemeen een lagere tijdsdruk dan niet-werkenden, ook wanneer het werk met zorg wordt gecombineerd. Mogelijke verklaring hiervoor is dat werkenden terughoudender zijn met toezeggingen voor ander verplichtingen en omdat werk regelmaat geeft aan de week en zelfs een rustpunt  kan bieden.

Overige bevindingen uit het rapport:
  • Gemiddeld zijn Nederlanders niet meer tijd kwijt aan mantelzorgtaken in vergelijking met 2011.
  • Over het algemeen wordt er in het weekend niet drukker gezorgd dan doordeweeks.
  • Meer tijd aan zorg betekent minder tijd voor rust en ontspanning.

Meer weten