Stand van zaken ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

  • Gepubliceerd: 19 oktober 2018

Eén op de twintig thuiswonende 65-plussers is sinds 65 jarige leeftijd slachtoffer geweest van ouderenmishandeling. In het afgelopen jaar was 1 op de 50 thuiswonende 65+ers slachtoffer. Meestal vindt de mishandeling plaats door bekenden of familie van ouderen. Vaak is er sprake van ontspoorde mantelzorg. Zo blijkt uit onderzoek van Regioplan.

Wat is ontspoorde mantelzorg?

Bij ontspoorde mantelzorg overschrijdt de mantelzorger de grens van goede zorg. Door overbelasting, onmacht, onkunde of onwetendheid. Goede zorg slaat sluipenderwijs om in verwaarlozing, verkeerde behandeling of compassiemoeheid. 

Een kenmerk van ontspoorde mantelzorg is het ontbreken van opzet. Doorgaans zijn zowel de oudere als de mantelzorger slachtoffer. Familieleden en mantelzorgers kunnen net als professionals bij vermoeden van ouderenmishandeling terecht bij Veilig Thuis voor advies en het doen van een melding. 

Acties om mishandeling te voorkomen

In het programma Veilig Ouder worden werkt minister De Jonge aan bewustwording en het voorkomen van mishandeling. 

Enkele acties:

  • een nieuwe publiekscampagne over huiselijk geweld en ouderenmishandeling om ouderen en omstanders bewust te maken op signalen en hulp.
  • handreiking ‘Als mantelzorg uit de hand loopt, basisaanpak ontspoorde mantelzorg: voor professionals en gemeenten
  • bevorderen van een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling in iedere ouderenzorg organisatie
  • een Veilig Ouder worden box om ouderen te informeren over het tegengaan van financieel misbruik

Voorkom ontspoorde mantelzorg  

MantelzorgNL vindt dat goede en preventieve mantelzorgondersteuning belangrijk is, om ontspoorde mantelzorg zoveel mogelijk te voorkomen. Gemeenten zouden in hun mantelzorgbeleid en in de gezamenlijke regiovisie huiselijk geweld de aanpak ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg moeten borgen. 

Training van professionals

De training ‘Ontspoorde Mantelzorg’ van de MantelzorgNL Academie leert professionals signalen van ontspoorde mantelzorg herkennen, leren zij benaderingswijzen om het gesprek aan te gaan en samen om te werken aan oplossingen die passen bij hun vragen en behoeften.

Meer informatie