Succesvolle mantelzorgwerkplaats in Roerdalen

  • Gepubliceerd: 16 december 2016

Tijdens een mantelzorgwerkplaats gaat MantelzorgNL met lokale partijen op een interactieve manier aan de slag. Met als doel concrete handvatten en/of afspraken over een lokale vraag gericht op het vinden, versterken, verbinden, verlichten van mantelzorgers. Op 1 december vond een mantelzorgwerkplaats plaats in de gemeente Roerdalen.

De vraag

Mantelzorgconsulent Bjorn Meassen wil dat zorgprofessionals beter weten wat hij kan betekenen voor mantelzorgers;  zijn primaire doel is immers ondersteuning bieden aan mantelzorgers, terwijl andere zorgprofessionals de zorgvrager als primaire doelgroep heeft.  Als professionals weten wat de mantelzorgconsulent te bieden heeft, kunnen mantelzorgers ook gericht doorverwezen worden voor ondersteuning.

Aan de slag

Met zo’n tien zorgprofessionals is een algemene start gemaakt waarbij werd stil gestaan bij mantelzorg en het signaleren van (overbelaste) mantelzorgers. Vervolgens is de groep onder begeleiding van een MantelzorgNL medewerker op interactieve manier aan de slag gegaan. Allereerst is met een quiz gekeken naar de werkzaamheden van de mantelzorgconsulent. Daarnaast zijn door casussen mantelzorg ondersteuningsvragen behandeld: wat doe je als met een dergelijke situatie te maken krijgt? Pak je dit zelf op als zorgprofessional of verwijs je door naar de mantelzorgconsulent en hoe verwijs je door? Na ieder onderdeel heeft plenair het gesprek plaatsgevonden over hoe het gaat en wat wenselijk is.

Afspraken

Met elkaar is afgesproken dat de mantelzorgconsulent een overzicht maakt van zijn taken en ondersteuningsmogelijkheden, inclusief contactgegevens, zodat zorgprofessionals dit bij zich kunnen dragen en achterlaten bij mantelzorgers.

Na afloop gaven de aanwezigen aan dat ze het verhelderend vonden om verdiepend stil te staan bij het thema mantelzorg en te weten wat de mantelzorgconsulent doet.

Wilt u ook een mantelzorgwerkplaats?

Heeft u ook interesse in een mantelzorgwerkplaats met hetzelfde of een ander thema? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de adviseurs middels advies@mantelzorg.nl