Taboe op praten over zorg in de toekomst

  • Gepubliceerd: 5 juli 2018

Je bent het, je wordt het of je hebt straks zelf een mantelzorger nodig. MantelzorgNL weet dat iedereen met mantelzorg te maken krijgt. Zeker nu het potentieel aan mantelzorgers sterk daalt. Toch zijn er maar weinig mensen die zich voorbereiden op het moment dat zij met mantelzorg te maken krijgen. Vandaag start de campagne om dit taboe te doorbreken. 

In de hoofden van toekomstige mantelzorgers speelt het wel, blijkt uit onderzoek van onder andere de TU Delft. Bijvoorbeeld als ze merken dat hun ouders ouder worden. 

Liesbeth Hoogendijk, directeur MantelzorgNL: 

‘We zien dat mantelzorgers zich soms pas na drie jaar realiseren dat ze mantelzorger zijn. Soms zijn ze dan al zo opgegaan in de zorg voor een ander dat het water hen aan de lippen staat. Regelmatig horen wij van mantelzorgers dat zij het eerder hadden willen weten’. 

Voorkom verrassingen

Bewustwording van dat je mantelzorger bent is een eerste vereiste is om het aantal overbelaste mantelzorgers terug te dringen. Maar bewustwording begint niet op de eerste dag dat je gaat zorgen, maar al jaren daarvoor, concludeert MantelzorgNL. Door eerder in de familie toekomstige zorgtaken te bespreken voorkom je verrassingen, gaan broers en zussen de zorg voor hun ouders eerder delen en zullen zij eerder bij de gemeente aankloppen voor hulp en ondersteuning. 

Het Familie Gesprek

Via de gespreksleidraad het Familie Gesprek kun je als toekomstig mantelzorger familie uitnodigen voor een gesprek over later. Dit helpt om inzicht te krijgen in elkaars verwachtingen. Hierdoor is het onderwerp daarna veel makkelijker bespreekbaar en zijn de zorgen van kinderen over de toekomst deels weggenomen, blijkt uit het onderzoek.

Bespreek praktische zaken

Los van de toekomstverwachtingen is het ook goed om met elkaar meer praktische zaken te bespreken:

  • Hebben je ouders een levenstestament, wilsverklaring en/of uitvaartverzekering? 
  • Zijn er zaken geregeld op het gebied van vertegenwoordiging als zich in de toekomst iets voordoet waardoor je ouders het zelf niet meer kunnen? 
  • Hebben je ouders gespaard voor bijvoorbeeld het inkopen van particuliere zorg? 

Het Familie Gesprek is ontwikkeld door MyFutures, een tweejarig onderzoeksproject van de TU Delft, Design Academy Eindhoven, ontwerpbureaus, zorginstanties, gemeenten en verzekeraars.

Meer informatie

Artikelen in de media