Tweede Kamer stemt in met abonnementstarief van 19 euro

  • Gepubliceerd: 15 april 2019

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer unaniem in met de wet die de eigen bijdrage voor de wmo maximeert op 19 euro per maand. De Kamer wil wel dat de minister over drie jaar de wet evalueert en als blijkt dat er ongewenste effecten zijn, moet De Jonge in samenspraak met gemeenten (financiële) maatregelen treffen. 

Motie aangenomen

De Tweede Kamer stelde zich vorige week nog fel op in het debat met minister De Jonge over het abonnementstarief. Voor maatwerkvoorzieningen geldt dit tarief sinds januari dit jaar, waardoor er nog maar € 17,50 betaald hoeft te worden per 4 weken. Goed nieuws zou je denken: de stapeling van de zorgkosten worden hiermee immers ingedamd. Maar de verwachting is dat meer mensen een beroep gaan doen op maatwerkvoorzieningen. Uiteindelijk werd een motie door alle partijen ingediend en aangenomen, waarin de minister gevraagd wordt te compenseren als blijkt dat er bij gemeenten tekorten gaan ontstaan. 

Zorgen MantelzorgNL

Het moet niet zo zijn dat dit gunstige tarief er uiteindelijk toe gaat leiden dat mensen minder een beroep kunnen doen op voorzieningen die ze nodig hebben. MantelzorgNL heeft al eerder haar zorgen geuit over de mogelijke gevolgen van het abonnementstarief. Zo stuurden we vorig jaar een brief naar de Tweede Kamer, waarin we onder andere aandacht vroegen om te toetsen of mensen die maatwerk nodig hebben dit nog steeds krijgen en of er sprake is van ongewenste effecten op voorzieningen die buiten het abonnementstarief vallen.

Gevolgen onduidelijk

Wat de gevolgen van dit abonnementstarief in de praktijk zijn, is nog onduidelijk, maar dát er gevolgen zijn wordt al wel in sommige gemeenten zichtbaar. MantelzorgNL blijft volgen hoe dit zal uitpakken voor mantelzorgers.  

Meer informatie