Uitspraak CRB: Pgb afgewezen, omdat sprake is van mantelzorg

  • Gepubliceerd: 7 november 2017

De gemeente mag een pgb-aanvraag (individuele begeleiding) weigeren als de inwonende partner mantelzorg verleent. Deze uitspraak deed de Centrale Raad van Beroep.

In deze zaak woont de zorgvrager met psychische beperkingen samen met zijn echtgenote en twee dochters. De echtgenote van de zorgvrager heeft haar man altijd ondersteund. Dit ook omdat de zorgvrager geen hulp van buitenaf accepteert. De aanvraag om pgb is door de gemeente geweigerd.

Vrijwillig?

De gemeente mag de aanvraag voor een individuele begeleiding weigeren als deze zorg door een mantelzorger wordt verleend. Bij deze mantelzorg moet echter wel sprake zijn van vrijwilligheid.

De vraag is of hier van vrijwilligheid sprake is, aangezien het gaat om een inwonende zorgvrager die geen hulp van buitenaf wil accepteren. De gemeente was wel bereid om zorg in natura toe te kennen, maar daarmee zijn de zorgvrager en de mantelzorger dus niet geholpen.

Meer informatie