Van Rijn pakt wachttijden voor verpleeg- en verzorgingshuizen aan

  • Gepubliceerd: 10 november 2016

Op dit moment zijn er wachtlijsten voor langdurige zorg. Dit blijkt uit onderzoek naar wachttijden in de langdurige zorg. De staatssecretaris treft concrete maatregelen om wachtlijsten te verkorten en mensen beter te informeren. 

MantelzorgNL was adviseur bij dit onderzoek en heeft vooral gekeken naar ervaringen van mantelzorgers met de wachtlijsten.

Onderzoek naar wachtlijsten langdurige zorg

Onderzocht is de redenen waarom cliënten en mantelzorgers geen gebruik maken van het beschikbare aanbod en wat cliënten dan wel willen. 

In de praktijk blijkt dat cliënten vaak afzien van het aanbod als de instelling niet de voorkeur heeft. Ook wanneer de mantelzorger aangeeft het verlenen van de zorg zwaar te vinden. Het aanbod wijkt dan teveel af van hun behoefte, omdat familie niet dichtbij woont of omdat de plek onbekend is bij de cliënt.

Concrete maatregelen

Staatssecretaris van Rijn wil dat de zorgbemiddeling beter aansluit bij de wensen van de mantelzorger en de cliënt. Hiervoor neemt hij de volgende maatregelen:

  • Zorgkantoren moeten cliënten actiever gaan bemiddelen en alle financiële middelen inzetten om wachtlijsten tegen te gaan. 
  • Cliënten moeten 'slimmer' worden geïnformeerd, voorwaarde hiervoor is meer interactie met de cliënt. 

Het onderzoek is gebaseerd op interviews met 39 cliënten en mantelzorgers, 36 zorgaanbieders en alle concessiehouders van zorgkantoren. Daarnaast is een grootschalige schriftelijke enquête gehouden bij 13.600 cliënten die niet-actief wachtend zijn. Zo'n 2.400 cliënten hebben de vragenlijst ingevuld.

Meer informatie