Verbeterde positie van verzekerden in beleid zorgverzekeraar

  • Gepubliceerd: 23 augustus 2018

Verzekerden kunnen straks hun mening geven over het zorginkoop- en het klantcommunicatiebeleid van zorgverzekeraars. Dit staat in een wetvoorstel dat minister Bruins op 21 juni indiende. De Tweede Kamer kan tot 31 augustus reageren op het wetvoorstel.

MantelzorgNL vindt het een goede ontwikkeling dat verzekerden meer inspraak krijgen. Samen met Ieder(in), LOC Zeggenschap in de Zorg, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, MIND en KBO-PCOB reageert MantelzorgNL per brief op het wetvoorstel. 

Voorstel minister

Om betere inspraak te organiseren voor verzekerden moeten zorgverzekeraars voortaan een schriftelijke inspraakregeling vastleggen en verzekerdenvertegenwoordiging organiseren. 

De vertegenwoordiging moet het eens zijn met de inspraakregeling en krijgt bovendien adviesrecht over het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar. 

Het nieuwe wetvoorstel is een verbetering, omdat het verzekerden meer inspraakmogelijkheden geeft en meer inzicht in de totstandkoming van het zorginkoopbeleid.

Verbeterpunten vanuit belangenorganisaties

We zien daarnaast nog een aantal knelpunten die aangepakt kunnen worden:

  • De rol van patiënten-, cliënten- en seniorenorganisaties blijft in het wetsvoorstel beperkt. Terwijl juist deze organisaties weten waar verzekerden behoefte aan hebben. 
  • In dit voorstel bepalen zorgverzekeraars met de vertegenwoordiging waarover verzekerden hun mening kunnen geven. Een breed palet van adviesrechten zou verzekerden pas echt invloed geven op gebieden die hen direct aangaan. 
  • We pleiten in de brief ervoor dat patiënten-, cliënten- en seniorenorganisaties bij de evaluatie van de wet worden betrokken.

Meer informatie