Verlaging eigen bijdrage Wmo-ondersteuning

  • Gepubliceerd: 19 oktober 2016

Het kabinet heeft een aantal besluiten genomen om de zorgkosten in 2017 voor u als mantelzorger te verlagen. Wij zetten hieronder de veranderingen voor u op een rij.

Eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning lager

Vanaf 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning omlaag. Dit betekent dat iedereen iets minder eigen bijdrage gaat betalen. 

Ook gaat het minimale bedrag dat u aan eigen bijdrage betaalt omlaag. In 2016 is het minimale bedrag €19,40 voor alleenstaanden en €27,80 voor een huishouden. De bedragen in 2017 zijn afhankelijk van uw situatie: 

  • Alleenstaanden betalen minimaal €17,50.
  • Meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal €17,50. 

Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan €35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen. Wilt u hierover meer weten? Lees dan de brief van de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Sport aan de Tweede Kamer

Eigen bijdrage modulair pakket Wlz verandert

Heeft u een modulair pakket thuis? En ontvangt u maximaal 20 uur zorg per maand? Dan gaat u mogelijk minder eigen bijdrage betalen. Het minimale bedrag aan eigen bijdrage is vastgesteld op €23 per maand.

Wat gaat u in 2017 betalen? 

Met het CAK-rekenprogramma kunt u berekenen wat u in 2017 aan eigen bijdrage gaat betalen.