Verplicht cliëntervaringsonderzoek gemeenten: neem ook mantelzorg mee

  • Gepubliceerd: 2 maart 2016

Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Voor 1 juli moeten de resultaten beschikbaar zijn. Met ingang van 2016 moet u als gemeente hiervoor de verplichte vragenlijst voor gebruiken. Naast de verplichte 10 vragen kan u zelf vragen toevoegen. Dit kunnen vragen zijn uit de modelvragenlijst, maar dit kunnen ook andere vragen zijn.

Kant-en-klare vragen voor evaluatie mantelzorgondersteuning

MantelzorgNL wil gemeenten erop wijzen dat dit verplichte uitvraagmoment een uitgelezen kans is om ook ervaringen met mantelzorgondersteuning vanuit de Wmo te evalueren. MantelzorgNL heeft hiervoor een blok met vragen geformuleerd, die u één op één kunt overnemen in de vragenlijst.

Download de vragen (word-bestand)