Vrijwillige inzet; meer vraag dan aanbod

 • Gepubliceerd: 1 november 2018

De vraag naar vrijwillige inzet is de afgelopen jaren toegenomen. Meer dan organisaties voor vrijwillige inzet kunnen bieden. Ook voelt een vijfde van de ondervraagde zorgvrijwilligers zich overvraagd. Zo blijkt uit onderzoek van het programma Vrijwillig Dichtbij, genaamd 'Aan de andere kant van de schutting'. Dit onderzoek is door de Universiteit van Humanistiek uitgezet onder de 14 landelijke partijen die meedoen in het programma Vrijwillig Dichtbij, waaronder MantelzorgNL.

Frontlijnvrijwilliger

Vooral de zogenaamde frontlijnvrijwilliger voelt zich overvraagd. Dit zijn vrijwilligers die langer en meer uren werk voor de organisatie verrichten dan gemiddeld. Daarnaast gaat het vaak om vrijwilligers die activiteiten verrichten die hen confronteren met directe en urgente noden, zoals 1-op-1 hulp bij mensen thuis. Zij staan als het ware het dichtst bij de vuurlinie, vandaar de naam frontlijnvrijwilliger. Hun gedrevenheid kan hun draagkracht te boven gaan.

Overige punten uit het onderzoek

 • Mensen hebben of maken minder tijd voor vrijwilligerswerk, waardoor vrijwilligersorganisaties meer inspanning moeten verrichten om vrijwilligers aan zich te binden.
 • Deskundigheid van de vrijwilligers wordt niet als knelpunt gezien
 • Vergroting zichtbaarheid eigen organisatie belangrijk aandachtspunt
 • Er wordt lokaal meer samengewerkt dan voorheen
 • 98% van de vrijwilligers ervaart meestal of altijd plezier in het vrijwilligerswerk
 • Een kwart van de vrijwilligers ervaart druk om meer en complexere taken op te pakken
 • Regelmatig nemen vrijwilligers taken op zich die eigenlijk bij bevoegdheid en verantwoordelijkheid professional horen
 • Gebrek aan maatschappelijke erkenning is een pijnpunt voor vrijwilligers

Aanbevelingen voor beleid

 • Vrijwilligers stimuleren om met kwesties van druk en toenemende vragen altijd naar coördinatoren te stappen.
 • Onderken levensgrote morele dilemma’s en bespreek ze zo open mogelijk.
 • Wees je als organisatie bewust van de verschillen tussen de belangen van de organisatie en die van de vrijwilligers en zorg dat de stem van de vrijwilligers voldoende gehoord wordt.
 • Voorkom symbolische uitsluiting van vrijwilligers door scheidslijnen als wel/geen kerstpakket of wel/geen gratis cup a soup als betaalde werknemers hier wel recht op hebben. 
 • Erken als lokale overheid de vrijwilligersorganisaties als gesprekspartner in het sociaal domein

Meer weten?