Wanneer kom je als mantelzorger in aanmerking voor beschermingsmiddelen tegen COVID-19?

  • Gepubliceerd: 19 mei 2020

Sinds 18 mei komen ook mantelzorgers in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit hangt samen met het testbeleid voor mantelzorgers.Als je thuiswonende naaste besmet lijkt te zijn met COVID-19 moet hij/ zij worden getest, en kun je als mantelzorger jezelf met beschermingsmiddelen beschermen tegen besmetting. 

Wie komen er in aanmerking? 

Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen aan kwetsbare mensen met (symptomen van) COVID-19 èn waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging. 

Intensieve zorg is zorg voor meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden.

Als je naaste COVID-19-klachten heeft, dan werkt het alsvolgt:

  • Je naaste neemt contact op met de huisarts of  met  een infectie-arts van de  GGD. De huisarts komt op huisbezoek of de test wordt afgenomen door een (mobiele) testvoorziening in de regio. Lees meer informatie over testen op coronavirus.
  • Tot de testuitslag bekend is, kan je als mantelzorger met een elektronisch recept van de huisarts of de GGD, op naam van je naaste, een korte termijn pakket PBM  gratis ophalen bij de apotheek. Dit pakket bevat: handschoenen en chirurgisch mondneusmaskers, bril, schorten en flacon desinfectans.

Dan zijn er twee opties: 

  1. Als de testuitslag van je naaste negatief is, dan zijn de PBM voor jou als mantelzorger niet meer nodig. 
  2. Als de testuitslag van je naaste positief is stelt de huisarts of de GGD een elektronisch recept op, op naam van je naaste, waardoor je als mantelzorger bij de apotheek een lange termijn pakket PBM kunt halen, of thuis kunt laten brengen. Ook dit pakket is gratis. 

Gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen

De PBM worden voorzien van een bijsluiter. Daarin staat beschreven hoe om te gaan met de middelen, bij het aan- het uitkleden. 

Je kunt ook de volgende instructiefilms bekijken:  

Instructies gebruik mondneusmasker
Instructies gebruik handschoenen
Hygiëne in het verpleeghuis: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Vanwege het beperkte aantal middelen is het belangrijk dat je voorzichtig omgaat met de beschermingsmiddelen en dat je verspilling voorkomt.

Deze richtlijn geldt ook voor vrijwilligers in de palliatieve zorg en PGB gefinancierde (in)formele zorgverleners die niet in dienst zijn van -of in opdracht werken voor- een zorginstelling of zorgaanbieder.  

Meer informatie