Welke mantelzorg moties zijn aangenomen en welke niet?

  • Gepubliceerd: 13 juni 2017

Van de moties die zijn ingediend in het dertigledendebat van 7 juni j.l. is een deel aangenomen, een deel aangehouden, en een deel verworpen: 

Aangenomen zijn

  • De motie (30169-63) van Ellemeet over een bewustwordingscampagne voor ondersteuning en vervanging van mantelzorgers.
  • De motie (30169-66) van Kuzu over verbetering van de informatievoorziening aan over de aansprakelijkheidsverzekering van mantelzorgers en vrijwilligers.
  • De motie (30169-68) van Van der Staaij over een subsidieregeling voor scholing van vrijwilligers.

Aangehouden zijn

  • De motie (30169-60) van Agema over kinderen vanaf 15 jaar meenemen in de indicatiestelling (tijdens debat al ingehouden).
  • De motie (30169-62) van Dik-Faber over het afschaffen van de kostendelersnorm voor AOW-gerechtigden met een AIO-uitkering.
  • De motie (30169-65) van Kuik en Agema over de positie van de mantelzorger in het keukentafelgesprek.

Wanneer een motie wordt aangehouden is de motie (nog) niet ingediend. Wordt de motie binnen twee maanden niet alsnog ingediend dan wordt aangenomen dat de motie is vervallen. Meestal betekent dit dat er dan binnen de periode van 2 maanden goede afspraken gemaakt zullen zijn of dat verbeteringen zichtbaar moeten zijn op het terrein dat de motie betreft. Soms wordt een motie al aangehouden tijdens het debat waarin een motie wordt aangekondigd. 

De overige moties zijn verworpen.

Motie cliƫntondersteuning

De dag na het dertigledendebat over de werkdruk van mantelzorgers werd een VAO Sociaal Domein gehouden. Daar werd een ook voor mantelzorgers belangrijke motie ingediend, die gisteren werd aangenomen.

  • De motie (34477-24) van Bruins-Slot en Van Engelshoven over een onafhankelijke, vindbare en deskundige cliĆ«ntondersteuning. Bekijk de motie. 

Realiseren van de moties

MantelzorgNL blijft het verloop natuurlijk volgen en gaat oa met het ministerie bespreken welke rol we kunnen vervullen in het realiseren van de moties. 

Meer informatie