Welke vragen stel je aan mantelzorgers tijdens het keukentafelgesprek?

 • Gepubliceerd: 27 oktober 2017

Mantelzorgers worden onvoldoende gehoord tijdens het keukentafelgesprek. Dit blijkt uit het deze week verschenen SCP-rapport Zicht op Wmo. MantelzorgNL stelde 13 vragen op waarmee u als gemeente snel een goed beeld krijgt van de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers.

En dat is belangrijk, want 6 op de 10 mantelzorgers geef aan geen ondersteuning te krijgen maar dat wel te willen. En tweederde van de mantelzorgers heeft de grenzen van het zorgen bereikt.

De vragen:

 1. Voor wie zorgt u en wat is de aard van de beperkingen van de zorgvrager?
 2. Welke mantelzorgtaken doet u? (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, praktische hulp, financiële en regelzaken, persoonlijke verzorging, emotionele steun,verpleegkundige hulp)
 3. Hoeveel tijd besteedt u aan mantelzorgtaken voor uw naaste?
 4. Hoe lang doet u dit al?
 5. Woont u in onze gemeente (zelfde gemeente als de zorgvrager)?
 6. Zijn er andere mensen uit uw eigen netwerk betrokken bij de zorg voor uw naaste? (zo ja, wie zijn de belangrijkste zo nee, waarom niet en zijn er mensen die u wel zou kunnen vragen?
 7. Krijgt u ondersteuning van vrijwilligers of beroepskrachten? (zo ja, van wie/zo nee, waarom niet)
 8. Hoe belast voelt u zich op een schaal van 1-10? Een score van 1 staat voor‘heel erg’, een score van 10 staat voor ‘helemaal niet’.
 9. Kunt u de mantelzorg combineren met uw werk/studie/hobby?
 10. Heeft u (niet de zorgvrager, maar de mantelzorger) meerkosten die zijn ontstaan door de mantelzorgtaken? (denk aan reiskosten, parkeerkosten, derving inkomsten,mantelzorgmakelaar) 
 11. Bent u op de hoogte van de steun en advies die u kunt krijgen van onze gemeente of van de lokale organisatie voor mantelzorgondersteuning?
 12. Wat zou u helpen om uw taken als mantelzorger te verlichten? (Denk aan informatie en advies, emotionele ondersteuning, praktische ondersteuning, financiële ondersteuning,tijdelijk overdragen van zorg, minder druk door regels zoals sollicitatieplicht, tegenprestatie, lagere uitkering door samenwonen met zorgdrager)
 13. Is uw ondersteuningsbehoefte stabiel of gaat deze op termijn veranderen?

De vragen sluiten zo veel mogelijk aan bij de voorwaarden van individuele subsidieverleningen en gemeentelijke maatwerkregelingen voor mantelzorgers. In de Handreiking afwegingen voor gemeenten leest u hoe u de antwoorden op deze vragen kunt gebruiken voor het ondersteunen van de mantelzorger. 

Meer informatie