Wie houdt zich in het nieuwe kabinet bezig met zorg?

  • Gepubliceerd: 2 november 2017

Rutte III is gepresenteerd. Wie houdt zich nu bezig met zorg? We hebben de namen voor u op een rij gezet:

  • Hugo de Jonge is de Minister van VWS.
    Hij wordt verantwoordelijk voor ‘de care’: ouderenzorg, langdurige zorg (WLZ),  Wmo en mantelzorg, jeugdzorg, wijkverpleegkundige zorg, PGB, Kwaliteitsbeleid, arbeidmarktbeleid Vcare en jeugd, medisch ethische vraagstukken, SCP en NZA.
  • Bruno Bruins gaat over curatieve zorg en is Minister voor het Ministerie voor Medische zorg.
  • Staatssecretaris Paul Blokhuis gaat over GGZ, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, Preventie en Gezondheidsbevordering.