Reiskosten als mantelzorger

  • Martin op 5 jun. 2019
  • Aantal reacties: 2
  • Laatste reactie: 18 jun. 2019
Mij is gebleken dat ik in mijn rol van mantelzorger in een bijstandspositie, nergens een beroep kan doen op een tegemoetkoming reiskosten. Noch mijn eigen gemeente, noch die van de zorgbehoevende,noch de belastingdienst kent een regeling. de afstand is voor 1 bezoek 90 km en dat 3 x wekelijks = 270 km = 14.040 km op jaarbasis en dat al 6 jaar. het gaat ten koste van mijn eigen bestedingsruimte die zeer gering is.Ook is het zo dat er in Nederland wel gemeenten zijn die in dergelijke gevallen overgaan tot een vergoeding. Gemeenten mogen zelf keuzes maken als het gaat om "waardering mantelzorgers". dat betekent, dat lokale politieke overwegingen de kwaliteit bepaalt van de mantelzorg en dat is in mijn visie een volstrekt idiote zaak. Wordt het niet eens tijd voor een centraal geregelde - dus landelijke wetgeving ? De ene gemeente een bos bloemen, de andere verstrekt een vergoeding reiskosten.

Reacties (2)

Plaats een reactie

Reageer op de vraag van Martin.

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd