Interactief product om overbelasting bij mantelzorger tegen te gaan/ te verminderen

  • Ellis Zegers op 25 mrt. 2019
  • Aantal reacties: 0
Hallo,
Mijn naam is Ellis Zegers. Ik ben student aan de opleiding Communicatie en Multimedia design, Hogeschool Rotterdam.
Dit kwartaal doen wij onderzoek voor onze opdrachtgever, Online Department, naar mantelzorgers en ouderen.
Met ons onderzoek proberen mijn team en ik de volgende vraag te beantwoorden: “Hoe
kunnen we ouderen geholpen laten worden door (professionele) mantelzorgers,
vrienden en familie om langer thuis te wonen?”

Om deze vraag te beantwoorden willen wij natuurlijk zoveel mogelijk praktijkonderzoek doen.

Wij hebben een product bedacht waar wij graag uw mening over zouden willen weten! Tips zijn natuurlijk ook welkom.
Hieronder staat ons kort uitgelegd.

Alvast hartelijk bedankt!

Primair hoofddoel:
Vastellen van een comfortabele en bruikbare uitwerking van de spiegel die aansluit bij de wensen van de doelgroep.

Hoe werkt het?
De mantelzorger kijkt iedere ochtend en avond in de spiegel. Bij het kijken in de spiegel kan de gebruiker verschillende informatie zien.
Op de spiegel verschijnt standaard:
• De tijd
• Een maximummeter
• De hartslag
Wellicht kan er nog een leuke quote verschijnen aan het begin van elke dag.
De mantelzorger heeft de vrijheid om op deze informatie te klikken. Als hij/zij op een element klikt, verschijnt er een uitgebreider overzicht. Klikt de mantelzorger bijvoorbeeld op de tijd, dan zal er een preview gegeven worden van de opkomende agendapunten en taken.

Het belangrijkste onderdeel van de spiegel is de maximummeter. Deze meter geeft namelijk een stukje inzicht in de mentale en fysieke gesteldheid van de mantelzorger.
Wat meet de meter dan?
Aan de hand van psycho-fysiologische technologie (GSR en PPG) zal doormiddel van een schoenzool de mentale en fysieke gesteldheid van de mantelzorger gemeten worden. Deze data wordt verzameld, berekend en vervolgens verstuurd naar de spiegel. Op de spiegel verschijnt deze data in de vorm van een maximummeter.

De meter is daarom een hulpmiddel voor mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. De mantelzorger is vrij om zelf te bepalen wanneer hij/zij meer wil weten over zijn/haar fysieke en mentale gesteldheid. Klikt de mantelzorger namelijk op de meter dan zal er een overzicht verschijnen met onderbouwende informatie zoals:
• Aantal stappen per dag
• Hartslag gemiddeldes per dag
• Transpiratie
• Tijdstippen van overmatige inspanning
• Tips
• Huisartsprofiel

Deze informatie is uiteraard verzameld door de schoenzool en kan ook op week, maand en jaar basis getoond worden.

Testonderdelen:
• Horizontale spiegel/Verticale spiegel
• Alle informatie is zichtbaar/Pas na een het klikken op een element verschijnt de informatie
• Welke informatie wordt getoond
• Sluit de technologie van de spiegel aan bij de kennis van de gebruiker


Wat zijn GSR en PPG?
Bij GSR (Galvanic Skin Response) worden kleine veranderingen in de elektrische weerstand van de huid gemeten. Deze veranderingen worden veroorzaakt door de activiteit van zweetklieren, die bestuurd worden door het sympathische zenuwstelsel.
Hoe worden die veranderingen gemeten?
Het lichaam wordt blootgesteld aan lage spanning tussen twee elektroden die worden aangesloten op de huid. Deze elektrische spanning stroomt als het ware door het huidweefsel en meet zo eventuele veranderingen. Als je je bijvoorbeeld erg zenuwachtig voelt, ga je snel zweten en gaat je hartslag omhoog. Deze lichamelijke reactie wordt dus getriggerd door je gevoel/emotie (fysiological arousal).
GSR meet deze lichamelijke reactie (elektrische weerstand) en verwerkt vervolgens deze data.

Bij PPG worden veranderingen in het bloed gemeten in het onderhuidse weefsel van je huid. Hiervoor wordt een pulsoxymeter gebruikt. Deze wordt bevestigd op je huid, zonder je huid te comprimeren. Vervolgens kan de pulsoxymeter de volumeverandering in het bloed van een drukpuls meten na elke hartcyclus.
Bij elke hartcyclus pompt het hart namelijk bloed naar de aderen in het onderhuidse weefsel. Ondanks het feit dat de drukpuls van het pompende hart enigszins wordt gedempt tegen de tijd dat deze de huid bereikt, is het toch voldoende om de slagaders en arteriolen in het weefsel te vergroten.


Maar hoe wordt de volumeverandering gemeten? De pulsoxymeter verlicht de huid met ledverlichting en meet de hoeveelheid licht die de huid uitzendt of reflecteert naar een fotodiode. Slimme algoritmes voor heartbeat-detectie verwerken de data en laten een weergave van de hartcyclussen zien.
Verder is de PPG-golfvorm verschillend van de plek en manier waarop
de pulsoxymeter bevestigd is.

Reacties (0)

Plaats een reactie

Reageer op de vraag van Ellis Zegers.

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd