Aanvraag Mantelzorgcompliment

  • A.J. Breuker op 12 mei 2015
  • Aantal reacties: 1
  • Laatste reactie: 18 mei 2015
Oze dochter had een AWBZ indicatie voor Begeleiding Individueel waarmee zij recht heeft op 6,9 uur begeleiding per week in haar huishoudelijke bezigheden. Dit is nu tijdelijk verlengd en omgezet naar de WMO.
Daarnaast zijn wij (haar ouders) haar altijd behulpzaam bij het regelen van haar administratieve werkzaamheden zoals haar financien en aanvraag en afhandeling van overige toeslagen waar zij recht op heeft. Ook vervoer- en beleidings aangelegenheden zoals bv een dagje uit als dat voor haar mogelijk is.
Met hulp van maar professionele begeleiding vroeg zij jaarlijks voor ons een mantelzorgcompliment aan wat wij dan ook, tot haar grote genoegen, ontvingen.
Nu deze uitkering per 1-1-2015 is komen te vervallen was dit voor haar een teleurstelling.
Van een vriendin hoorde zij deze week dat de Gemeentelijke WMO deze uitkering uitbetaald € 75,-.
Zij belde vandaag hiervoor naar Porthos en Manteling in Middelburg maar kreeg te horen dat ze deze aanvraag niet meer kan indienen omdat ze daarmee te laat is.
Mij bevreemd dit zeer want vanuit de Gemeente Middelburg is zij over de aanvraagmogelijkheid van dit mantelzorgcompliment niet benaderd.
Zij liet dit in dit gesprek weten en kreeg het antwoord dat wij (haar ouders en voormalig ontvangers) hierover wel zijn geinformeerd. Echter, naast het feit dat ik het dan wel een omgekeerde werkwijze zou vinden om je eigen compliment aan te vragen, kan ik mij deze informatie niet herinneren. Het zou eventueel aan het feit kunnen leggen dat het mij ontgaan is omdat ik herstellende ben van een hartoperatie welke ik in januari heb ondergaan. Maar toch, ik ben van mening dat, bij een adequate uitvoering van de nieuwe regeling, onze dochter net als in voorgaande jaren een nieuw aanvraagformulier toegestuurd had moeten krijgen.

Graag ontvang ik hierover uw mening en advies en dank u hiervoor bij voorbaat.

Met vriendelijke groet,

Arnold Breuker

Reacties (1)

Plaats een reactie

Reageer op de vraag van A.J. Breuker.

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd