Enquete voor mantelzorgers in de Palliatieve fase.

  • M. de Neef op 16 apr. 2019
  • Aantal reacties: 0
Wij zijn een groep studenten verpleegkundige, die een project voor school doen. Het gaat over de mantelzorgers in de palliatieve fase van een naaste.

Hiervoor hebben we een enquete gemaakt.


Graag vragen wij 10 minuten van uw tijd, om onze enquete in te vullen, zodat wij verder kunnen met ons project.


1. Bent u als mantelzorger al eens betrokken geweest in de palliatieve fase van een naaste? zo ja, hoe was uw ervaring daarmee?


2. Heeft u er bewust voor gekozen om mantelzorger te zijn? Kunt u uitleggen waarom wel of niet?


3. Wat verstaat u onder de palliatieve fase?


4. Had u bij de zorg van uw naaste informatie nodig over de palliatieve fase? Zo ja, hoe heeft u deze informatie gekregen? Zo nee, kunt u aangeven waarom u geen informatie nodig had?


5. Ervaart u als mantelzorger (over) belasting tijdens de palliatieve zorg van uw naaste? Kunt u dit verder toelichten?

6. Zou u als mantelzorger graag meer begeleiding of ondersteuning wensen rondom de zorg van uw naaste? Kunt u uitleggen waarom u dit vindt?


7. In welke mate speelt uw godsdienst en/of spiritualiteit een rol tijdens de begeleiding van de palliatieve fase van uw naaste?

8. Wordt er voldoende aandacht aan godsdienst en/of spiritualiteit besteedt door de zorgverlener, wanneer u als mantelzorger behoefte heeft om te praten? kunt u dit verder toelichten?

Reacties (0)

Plaats een reactie

Reageer op de vraag van M. de Neef.

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd